Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Biyosistem

Biyosistem Mühendisliği; tarım, biyoloji ve çevre bilimlerinin mühendislik ve tasarımla birleştiği bütüncül bir sistem disiplinidir. Bölüm bünyesinde dört farklı ana bilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüz  1 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi ile eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerini yürütmektedir.

Başlıca eğitim ve çalışma konuları;

* Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi,
* Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler,
* Hassas tarım teknikleri,
* Enerji ve makinalar,
* Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları,
* Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları,
* Tarımsal yapılar ve Kırsal alanın geliştirilmesine yönelik çalışmalardır.

Biyosistem Mühendisliği'nde Amaçlanan Öğrenim Çıktıları

* Öğrencilerin yeterli temel bilimler dersleri alması,
* Temel Mühendislik derslerinin alınması,
* Öğrencileri araştırma yapmaya ve analitik düşünmeye yönlendirecek ödev seçimi,
* Öğrencilerin ilk yıldan itibaren konuları ile ilgili bilgisayar ve bilgi teknolojilerini kullanmaya yönlendirilmesi,
* Uygulamalı çalışmalarla tasarım becerisi ve deneyiminin kazandırılması,
* Projelemeyi de içerecek biçimde, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirilmesine yönelik bitirme tezlerinin ve laboratuar çalışmalarının yapılması,
* Öğrencilere, derslerde çeşitli konularda seminerler sundurularak, bilgiye ulaşma, bilgiyi derleme ve bir topluluk önünde sunabilme becerisinin kazandırılması,
* Bitirme ödevlerinde etkin iletişim becerilerinin üzerinde durulması ve mümkün olduğunca öğrencilere araştırmaya dayalı uygulamalı bitirme ödevlerinin hazırlattırılması.