Akademik Kurul ve Komisyonlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
AKADEMİK KURULLAR ve KOMİSYONLAR
1- Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)
Başkan: Doç. Dr. M. Nuri AÇIK
Üye :Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR
Üye :Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN

2- Akreditasyon Komisyonu
Başkan :Prof. Dr. Hüseyin NURSOY
Üye :Doç. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU


3- Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu
Başkan : Doç. Dr. M. Nuri AÇIK
Üye :Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR
Üye :Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN

4- Ek Ders Komisyonu
Başkan : Doç. Dr. M. Nuri AÇIK
Üye :Yrd. Doç. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU
Üye :Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN

5- Kütüphane Komisyonu
Başkan :Prof. Dr. Tekin ŞAHİN
Üye :Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN

6- Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Başkan :Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN
Üye :Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR
Üye : Doç. Dr. M. Nuri AÇIK

7-Demirbaş Muayene Komisyonu
Başkan :Prof. Dr. Hüseyin NURSOY
Üye :Doç. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU


8-Yatay Geçiş ve Staj Komisyonu
Başkan : Doç. Dr. M. Nuri AÇIK
Üye :Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR
Üye :Yrd. Doç. Dr. Özlem DOĞAN

9- Burslar Komisyonu
Başkan :Prof. Dr. Hüseyin NURSOY
Üye : Prof. Dr. Tekin ŞAHİN
Üye : Doç. Dr. M. Nuri AÇIK

10- Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan :Prof. Dr. Hüseyin NURSOY
Üye : Doç. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU
Üye : Doç. Dr. M. Nuri AÇIK