Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü bünyesinde;

  1. Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
  2. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  3. Parazitoloji Anabilim Dalı
  4. Patoloji Anabilim Dalı
  5. Viroloji Anabilim Dalı 

olmak üzere toplam 5 Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalımızın amacı öğrencilere Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, klinik çalışmalara ön hazırlık niteliğinde pratik bilgilerin sunulması yanında tüm teorik konulara paralel olarak uygulamalı eğitim gerçekleştirilmesidir. Anabilim dalımız sadece tedavi edici hekim değil, koruyucu hekim yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiştir

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim dalında araştırma konuları temel olarak koruyucu ve öngörü hekimliğine yöneliktir. Anabilim dalının araştırma misyonu bilimsel ve teknolojik bilginin geliştirilmesi ve hayvan ve halk sağlığına uygulanabilirliğinde ülke düzeyinde lider konumda olmaktır. Bu doğrultuda, halk sağlığı yönünden zoonotik bakteriyel enfeksiyonların ve kanatlı endüstrisinde ekonomik öneme sahip enfeksiyonların izlenmesi araştırmalarımızın öncelikleri olarak belirlenmiştir.

Parazitoloji Anabilim Dalı
Hayvanlarda hastalık oluşturan ve bazıları insana da geçebilen parazitlerin morfolojisini, biyolojisini, sınıflandırılmasını, oluşturduğu hastalıkların semptom ve patolojisi ile teşhis, tedavi ve korunma metotlarını inceleyen bir bilim dalıdır.
Patoloji Anabilim Dalı; Öncelikle ülkemiz için sorun oluşturan hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, hem lisans hem de lisansüstü eğitimler ile bu alanda hizmet verecek deneyimli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Viroloji Anabilim Dalı
Evcil hayvanların ve viral zoonoz enfeksiyonlarının moleküler temellerini inceleyerek, hastalıkların etiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yöntemlerine katkıda bulunur.