İletişim

DEKANLIK

Fakülte Sekreterlik Tel:(DışHat) : 0426 216 00 27
(İç Hat) : 0426 216 00 12-1249 
Faks: : 0426 216 00 36
E-mail : veterinerfakultesi@bingol.edu.tr
Adres : Bingöl Üniversitesi Kampüsü Veteriner Fakültesi Dekanlığı Düzağaç/BİNGÖL
Üniversite Santral:   0426  2160012
                                0426  2160013
                                0426  2160014

 

 

     Ünvanı, Adı, Soyadı       Dahili 
Prof. Dr. Abdurahman GÜL (Dekan)      1249
Prof. Dr. Hüseyin NURSOY       1185
Prof. Dr. Tekin ŞAHİN      1184
Doç. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU      1188
Doç. Dr. M.Nuri AÇIK       1199
Yrd. Doç. Dr. Gökçe ÖZDEMİR      1193
       
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÜSTÜNDAĞ      1319
Arş. Gör. Cüneyt ÇAĞLAYAN     1194
Arş. Gör. Emine ÖKSÜZ      1228
Arş. Gör. Tuğçe AKCALI      1228
Arş. Gör. Mehmet Akif KILINÇ      1194
Arş. Gör. Şeyma GÜNYAKTI      1228
Arş. Gör. Şule MELEK      1228
Arş. Gör. Merve HACIKAMİLOĞLU      1228
Arş. Gör. Yasin ÖZTÜRK      1194
Fak. Sekreteri Said AYRANCI      1319
Bil. İşlt. Fuat ALACA      1195
Sekreter Cihat DURGUN      1220
Memur M.Sıddık ORAK      1220
Memur İhsan BORAÇ      1219