Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16.04.2012 tarihinde kurulmuştur. 
Veteriner Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Abdurrahman GÜL atanmıştır. Fakülte bünyesinde 3 Prof. Dr., 2 Doç. Dr.,  4 Yrd. Doç. Dr. ve 9 Arş. Gör. olmak üzere toplam 18 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Fakültemizde;
1- Temel Bilimler Bölümü
2- Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
3- Klinik Bilimleri Bölümü
4- Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
5- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
olmak üzere 5 Bölüm ve 20 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Fakültemiz, 2013-2014 döneminde kayıt yaptıran 52 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

MİSYON
Çağdaş eğitim prensipleriyle, mesleki alanlarda yetki ve araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmek, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ile hayvan ve halk sağlığına yönelik bilgi ve hizmetler üretmektir.

VİZYON
Uluslararası platformda saygın, ulusal düzeyde öncü ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.

VETERİNER FAKÜLTESİ DERS MÜFREDADI 

    1.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] VET1101 ANATOMİ I - Zorunlu 8  
[G] VET1111 GENETİK - Zorunlu 2  
  ENF1101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE KULLANIMI 1+1 Zorunlu 2  
  TRD1101 TÜRK DİLİ 4+0 Zorunlu 4  
  VET1103 MEDİKAL BİYOLOJİ 2+0 Zorunlu 2  
  VET1105 BİYOFİZİK 1+0 Zorunlu 2  
  VET1107 ORGANİK-İNORGANİK KİMYA 2+0 Zorunlu 2  
  VET1109 VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ 1+0 Zorunlu 2  
[G] OSD1101 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS - Seçmeli 3  
[G] SEÇ1101 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET1113 MEDİKAL BOTANİK 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1101
  VET1115 VETERİNER TERMİNOLOJİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1101
  VET1117 LABORATUVAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1101
  VET1119 VETERİNER HEKİMLİKTE HALKLA İLİŞKİLER 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1101
  VET1121 MESLEKİ İNGİLİZCE I 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1101
             
    2.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  AİT1102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 4+0 Zorunlu 4  
  VET1102 ANATOMİ II 3+4 Zorunlu 7  
  VET1104 BİYOKİMYA I 3+2 Zorunlu 4  
  VET1106 FİZYOLOJİ I 3+2 Zorunlu 5  
  VET1108 HİSTOLOJİ I 2+2 Zorunlu 4  
[G] OSD1102 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS - Seçmeli 3  
[G] SEÇ1102 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 3  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET1110 HAYVAN HAKLARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1102
  VET1112 ÇEVRE KORUMA 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1102
  VET1114 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1102
  VET1116 EGZOTİK HAYVANLARIN ANATOMİSİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1102
  VET1118 MESLEKİ İNGİLİZCE II 2+0 Seçmeli 3 SEÇ1102
             
    3.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET2201 HİSTOLOJİ II 2+2 Zorunlu 4  
  VET2203 BİYOKİMYA II 3+2 Zorunlu 4  
  VET2205 FİZYOLOJİ II 3+2 Zorunlu 5  
  VET2207 PARAZİTOLOJİ 1+1 Zorunlu 2  
  VET2209 BİYOİSTATİSTİK 2+0 Zorunlu 2  
  VET2211 TOPOGRAFİK ANATOMİ 1+1 Zorunlu 2  
  VET2213 EMBRİYOLOJİ 1+0 Zorunlu 1  
  YDİ2201 YABANCI DİL 4+0 Zorunlu 4  
[G] SEÇ2201 SEÇMELİ DERSLER (2 DERS SEÇİLECEK) - Seçmeli 6  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET2215 DENEY HAYVANLARI VE KULLANIMI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2217 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2219 AŞILAR VE AŞILAMA YÖNTEMLERİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2221 HAYVAN SAĞLIĞI VE HİJYEN 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2223 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2225 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN KURALLARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2227 PATOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
  VET2229 EGZOTİK HAYVAN BAKIMI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ2201
             
    4.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET2202 MİKROBİYOLOJİ I 3+0 Zorunlu 4  
  VET2204 YEM HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2+2 Zorunlu 4  
  VET2206 İMMUNOLOJİ VE SEROLOJİ 1+1 Zorunlu 2  
  VET2208 HELMİNTOLOJİ 2+2 Zorunlu 4  
  VET2210 PATOLOJİ I 2+2 Zorunlu 4  
  VET2212 ZOOTEKNİ I 2+2 Zorunlu 4  
  VET2214 VİROLOJİ I 2+0 Zorunlu 2  
  VET2216 FARMAKOLOJİ I 2+2 Zorunlu 4  
[G] SEÇ202 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 2  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET2218 ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2220 ÇEVRE SAĞLIĞINDA PARAZİTER MÜCADELE 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2222 AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER MEVZUATI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2224 ÖRDEK, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2226 LABORATUVAR HAYVAN HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2228 MİKROBİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2230 KANATLI FİZYOLOJİSİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
  VET2232 HİSTOLOJİK PREPARAT HAZIRLAMA VE 2+0 Seçmeli 2 SEÇ202
             
    5.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET3301 MİKROBİYOLOJİ II 2+2 Zorunlu 4  
  VET3303 HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI 2+2 Zorunlu 4  
  VET3305 ENTOMOLOJİ 1+2 Zorunlu 3  
  VET3307 PROTOZOLOJİ 2+2 Zorunlu 3  
  VET3309 PATOLOJİ II 2+2 Zorunlu 4  
  VET3311 FARMAKOLOJİ II 2+2 Zorunlu 4  
  VET3313 VİROLOJİ II 2+2 Zorunlu 3  
  VET3315 ZOOTEKNİ II 2+2 Zorunlu 3  
[G] SEÇ3301 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 2  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET3317 VETERİNER ONKOLOJİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3319 TÜRKİYE VE AB’İNDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3321 KÜRK HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3323 MİKOLOJİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3325 FİZYOPATOLOJİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3327 SÜRÜ YÖNETİMİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3329 RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3331 KLİNİK BİYOKİMYA 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
  VET3333 PAZARLAMA 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3301
             
    6.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET3302 PATOLOJİ III 3+2 Zorunlu 5  
  VET3304 DIŞ HASTALIKLARA GİRİŞ 2+2 Zorunlu 4  
  VET3306 İÇ HASTALIKLARA GİRİŞ 2+2 Zorunlu 4  
  VET3308 HAYVAN İŞLETME EKONOMİSİ 1+0 Zorunlu 2  
  VET3310 HAYVAN ISLAHI 2+0 Zorunlu 2  
  VET3312 BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2+2 Zorunlu 5  
  VET3314 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI 1+2 Zorunlu 2  
  VET3316 EPİDEMİYOLOJİ 2+0 Zorunlu 2  
[G] SEÇ3302 SEÇMELİ DERSLER (2 DERS SEÇİLECEK) - Seçmeli 4  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET3318 ONKOLOJİK PATOLOJİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3320 ACİL KLİNİK 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3322 GIDA İŞLETMESİNDE SANİTASYON 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3324 HAYVAN BARINAKLARI VE HİJYENİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3326 DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3328 ORGANİK HAYVANCILIK 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3330 HEMATOLOJİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3334 YEM ANALİZLERİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VET3336 SAĞLIK ZABITASI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
  VEY3332 BALIK HASTALIKLARI PATOLOJİSİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ3302
             
    7.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET4401 İÇ HASTALIKLARI I 4+0 Zorunlu 6  
  VET4403 CERRAHİ I 2+0 Zorunlu 3  
  VET4405 DOĞUM BİLGİSİ VE JİNEKOLOJİ I 2+0 Zorunlu 3  
  VET4407 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI 2+2 Zorunlu 4  
  VET4409 TOKSİKOLOJİ 2+0 Zorunlu 2  
  VET4411 RADYOLOJİ 1+0 Zorunlu 1  
  VET4413 KLİNİK 0+8 Zorunlu 4  
  VET4415 ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ 2+2 Zorunlu 4  
  VET4417 ANESTEZİ-REANİMASYON 1+0 Zorunlu 1  
[G] SEÇ4401 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 2  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET4419 ANA ARI ÜRETİMİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4421 NAL TEKNİKLERİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4423 ZOONOZ HASTALIKLARDA AYIRICI TANI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4425 FİTOTERAPİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4427 GIDA MEVZUATI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4429 PET HAYVANLARININ BESLENMESİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4431 HAYVANCILIKTA PROJELENDİRME VE FİZİBİLİTE 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
  VET4433 LABORATUVAR HAYVANLARI CERRAHİSİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4401
             
    8.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET4402 İÇ HASTALIKLARI II 4+0 Zorunlu 6  
  VET4404 CERRAHİ II 2+0 Zorunlu 3  
  VET4406 DOĞUM BİLGİSİ VE JİNEKOLOJİ II 2+0 Zorunlu 3  
  VET4408 SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2+2 Zorunlu 4  
  VET4410 KLİNİK 0+8 Zorunlu 4  
  VET4412 ORTOPEDİ VE AYAK HASTALIKLARI 3+0 Zorunlu 4  
  VET4414 DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA 3+0 Zorunlu 4  
[G] SEÇ4402 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 2  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET4416 DERİ HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4418 EMBRİYO TRANSFERİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4420 DOMUZ HASTALIKLARI VE PATOLOJİSİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4422 TAVUKÇULUKTA DAMIZLIK ELDE ETME METODLARI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4424 MEME SAĞLIĞI VE KONTROL PROGRAMI 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4426 GİRİŞİMSEL ULTRASONOGRAFİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4428 YARIŞ ATLARININ BESLENMESİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
  VET4430 FERMENTE ET VE SÜT ÜRÜNLERİ 2+0 Seçmeli 2 SEÇ4402
             
    9.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
  VET5501 NEKROPSİ 1+2 Zorunlu 3  
  VET5503 VETERİNER HEKİMLİĞİ HALK SAĞLIĞI 1+0 Zorunlu 1  
  VET5505 MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ 1+0 Zorunlu 1  
  VET5507 ADLİ VETERİNER HEKİMLİK 1+0 Zorunlu 1  
  VET5509 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 2+0 Zorunlu 3  
  VET5511 KLİNİK 0+8 Zorunlu 6  
[G] SEÇ5501 SEÇMELİ DERSLER (5 DERS SEÇİLECEK) - Seçmeli 15  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
[G] VET5513 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SÜT POLİTİKALARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5515 GÖZ HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5517 EGZOTİK HAYVAN HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5519 NEONATAL HAYVAN HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5521 TROPİKAL HAYVAN HASTALIKLARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5523 KLİNİK PARAZİTOLOJİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5525 KLİNİK LABORATUVAR TANI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5527 KANATLI HAYVAN ÜRÜNLERİ HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5529 SPOR ATLARINDA PERFORMANS ARTIRICI MADDE AN. VE ÖN 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5531 HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI VE KONTAMİNANTLAR 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
[G] VET5533 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ET POLİTİKALARI 2+0 Seçmeli 3 SEÇ5501
             
    10.Yarıyıl Ders Planı        
  Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu
[G] SEÇ5502 SEÇMELİ DERS - Seçmeli 30  
        Toplam AKTS 30  
    Seçmeli Dersler        
  VET5500 İNTÖRN EĞİTİMİ 0+32 Seçmeli 30 SEÇ5502
  VET5502 KLİNİK BİLİMLER VE LABORATUVAR TANI GRUBU 0+32 Seçmeli 30 SEÇ5502
  VET5504 HAYVANSAL ÜRETİM VE GIDA GÜVENLİĞİ 0+32 Seçmeli 30 SEÇ5502