Mimarlık Bölümü

Mimarlik

 

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü,  uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın bir birey olarak gelişmelerini öngörür.

Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen; yaratıcı düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin mimarlar mezun etmeyi hedefler.

Mimarlık Bölümü'nde yürütülen lisans eğitimi 4 yıldır. Öğretim programları, mekân üretimini ve tasarımı toplumsal pratikler olarak ele alacak şekilde düzenlenmiştir.

 Eğitim sürecimizin ilk dönemlerinde öğrencilere ağırlıklı olarak tasarım ve çizim becerilerini geliştirmeye yönelik dersler verilmektedir. Takibindeki dönemlerde ise; mimarlık alan derslerine ek olarak bilgisayar destekli tasarım programları ve temel mühendislik dersleri verilmektedir.

Her dönem öğretim üyeleri tarafından belirlenen konular ile öğrencilere kenti inceleme ve tasarım pratikleri geliştirme olanakları sunulmaktadır.

NOT: Üniversitemizde Mimarlık Bölümü’ne şuan için öğrenci alınmamaktadır.