Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği

Malzeme Matelurji

Günümüz dünyasının aktif araştırma ve iş sahasının bel kemiğini oluşturan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, doğal ve/veya yapay hammaddelerden metal, seramik, polimer esaslı veya bunların muhtelif formülasyonlarından oluşan kompozit malzemelerin tasarım, geliştirme ve üretimini konu alır. İnsan var oldukça her geçen gün artan konfor ve daha refah yaşam talebi de kuşkusuz beraberinde olacaktır. Bu amaçla başta halen kullandığımız çeşitli malzemelerin fiziksel ve kimyasal (ve biyolojik) özelliklerinin daha verimli ve kullanışlı malzemelere dönüştürülmesi yani iyileştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları daha üstün performanslı yeni özellikli malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Ara disipliner yapısı sebebiyle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, doğa bilimleri ve mühendislik bilimlerinin kesişimini oluşturur. Bu girift yapısı, parlak bilim insanları ve mühendislerin bir araya gelerek günümüz ve gelecek problemlerine daha yaratıcı ve etkin çözümler sunmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca son on yılda malzemelere bakışımızı önemli ölçüde değiştiren nanoteknoloji de bu bölümün aktif araştırma alanlarındandır. Bu bölüm mezunları, akademik kariyerin yanı sıra aşağıda listelenen çeşitli iş kollarında Malzeme Mühendisi ünvanıyla çalışabilirler.

 •   Metal Sanayi
 •   Seramik Sanayi
 •   Polimer sanayi
 •   Yarı-iletken sanayi
 •   Kaplama Sanayi
 •   Savunma sanayi
 •   Makine imalat sanayi
 •   Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
 •   Uçak ve gemi imalat sanayi
 •   Kaynak malzemeleri üretimi sanayi
 •   Metal şekillendirme ve işleme sanayi
 •   Yüzey işlemleri ve kaplama sanayi
 •   Elektrik-Elektronik malzeme üretimi
 •   Manyetik malzeme üretimi
 •   Biomedikal malzeme üretimi
 •   Kalite kontrol ve gözetim şirketleri
 •   Tahribatsız muayene

 NOT: Şuan Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği aktif değildir.