Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

 Bannereemkon2015

Elektrik

Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2014-2015 öğretim yılında ilk öğrencilerini alacaktır. Bölümün akademik kadrosunda üç Yrd. Doç. Dr. ve altı Araştırma Görevlisi  bulunmaktadır. Bölümümüzde Elektromekanik Kumanda Sistemleri”, “Elektrik Tesisleri”, “Elektrik Makineleri”, “Devreler ve Sistemler”, “Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği”, “Elektronik” ve “Telekomünikasyon” olmak üzere yedi Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Bölümümüz yeni olmakla beraber, öğrencilerimizin çok iyi mesleki donanıma sahip mühendisler olarak yetişmesi için modern teknolojiye sahip laboratuarlar hızla kurulmaya başlanmıştır. Bu amaçla birinci ve ikinci sınıf müfredatına uygun olarak Temel Elektrik ve Elektronik laboratuarları şimdiden hazır hale getirilmiştir. 

VİZYONUMUZ

Gerçekleştirdiği eğitim programıyla; elektrik-elektronik mühendisliği temellerini özümsemiş, sosyal iletişim becerileri güçlü, teknolojik ve akademik gelişmeleri takip edip kavrayabilen ve bu gelişmeleri iş yaşamına uygulayabilen, bilgiyi ürüne ve hizmete dönüştürebilen, yeterli düzeyde mühendislik bilgi ve birikimine sahip elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmek olacaktır.

MİSYONUMUZ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği prensipleri doğrultusunda bilim insanı olmanın verdiği sorumlulukların bilincinde hareket ederek hayat boyu öğrenme, araştırma ve yaşadığımız toplum için gerekli hizmeti sağlayabilme düşüncesiyle hareket eden bir bölüm olmaktır.