Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde Bilimsel Etkinlik Kapsamında Akademik Gün Faaliyetleri Yapılacaktır.