Dekanlık

Img 1021

Dekan - Prof. Dr. Abdulaziz BEKİ

Prof. Dr. Abdulaziz Beki, 1945 yılında Bingöl’de doğdu. 1979 yılında Erciyes Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü’nde lisans eğitimi tamamladı. 1991 yılında aynı üniversitede İslam Hukuku alanında yüksek lisans, 1995 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 2002 yılında doçentlik unvanını aldı, 2009 yılında ise Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda profesörlük unvanı aldı. 

Prof. Dr. Abdulaziz Beki; 1970-1985 yılları arasında Bingöl ve Kayseri’de imam-hatiplik, Yahyalı İlçe Müftülüğü, Hollanda Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Sosyal Yardımcılığı, Kayseri Merkez Vaizliği, Kayseri Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Vekili görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Abdulaziz Beki’nin yayınlanan çalışmaları arasında; İslam Hukuku Prensipleri Işığında Organ Nakli,  İslam'da Güncel Ticari Meseleler,  İslam Hukukunda Siyasi Yönetim, İslam ve Mevzu Türk Hukukunda Kıymetli Evrak, Yeni İslam Muamelat Hukuku, İslam Hukukunda Parasal Tazir Cezası,  İslam Ticaret Ahlakı, İslam Hukuku Işığında Diş Kaplatma Meselesi gibi eserler bulunmaktadır.

İslam Hukuk Metodolojisi, İslam Hukuku Klasik Metinleri, İslam Ceza Hukuku, Muamelat Hukuku, Uluslararası Hukuk, Aile Hukuku, Mukayeseli Mezhepler Hukuku alanlarında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Abdulaziz Beki’nin çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.

Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Abdulaziz Beki evli ve beş çocuk babasıdır.

Prof.Dr.Abdulaziz BEKİ Dekan                                            
Doç.Dr.Mustafa KIRKIZ Dekan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr.İbrahim USTA Dekan Yardımcısı
Fırat ATAN Fakülte Sekreteri