Yabancı Dil Hazırlık(Arapça)

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı

(DERS İÇERİĞİ)

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri için 2011-2012 yılından beri uygulanan “Arapça Hazırlık Sınıfı” bir eğitim-öğretim yılını kapsayan toplamda 35 hafta ve 1050 saatten oluşmaktadır. Eğitim-öğretim yılı başında öğrenciler yazılı olarak seviye belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğrencilerimiz Normal Lise çıkışlılar ve İmam Hatip Lisesi çıkışlılar sınıfı olmak üzere iki farklı sınıfa yönlendirilmektedirler. Sınıfların eğitim ve öğretimi seviyelerine uygun olarak yapılmaktadır. Her dönem, birisi dönem ortası, diğeri dönem sonunda olmak üzere iki ayrı sınav yapılmaktadır. İkinci dönemin sonunda öğrencilerimizden ortalaması 60 puan ve üstü olanlar İlahiyat Fakültesine kayıt yaptırabilmektedirler.

Arapça Hazırlık Sınıflarının bir hedefi de; bir yandan Arapçayla ilgili olarak öğrencilerimize günlük hayattaki ihtiyaçları olan gramer bilgilerini( Nahiv-Sarf) yoğun bir biçimde öğretirken, diğer yandan da; günlük hayatta kullanılan kelime ve kalıpları kullanarak Arapça pratik yapabilmek, “Arapça konuşabilir” vasfını kazandırmak ve Arapça kelimeleri imla kurallarına göre yanlışsız yazabilmesini sağlamaktır.

Arapça Hazırlık Sınıflarında Nahiv, Sarf, Metin, Sözlü anlatım( Mükâleme), İmlâ ve Fonetik olmak üzere 6 farklı ders bulunmaktadır.  Nahiv dersinde; Arap Dilindeki düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kurallarına uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki görevlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle türlerini incelenmektedir. Sarf dersinde; Arapçada kelimelerin kökleri,  kelime yapıları,  kelimelerde oluşan harf değişiklikleri ve son olarak sözlükten bu kelimeleri nasıl bulabileceği öğretilmektedir. Sözlü Anlatımda öğrenci daha önce öğrenmiş olduğu teorik bilgilerin gerek dışarıda ve gerekse sınıfta öğrenci arkadaşlarının karşısında pratik yapma fırsatının verilmesidir. Metin dersi denilince akla okuma parçaları gelmektedir. Bazen klasik bir metin okunurken bazen modern bir hikâye veya fıkra okunabilmektedir. İmla dersi öğrencinin Arapçayı kurallarına uygun bir şeklide yazmasını öğretirken, Fonetik dersinde ise öğrencinin harfleri doğru-düzgün çıkarması hedeflenmiştir. Yukarıda sayılan 6 dersin materyalleri her sene başında yapılan bölüm hocalarının istişaresi neticesinden ortak bir kararla yürürlüğe girmektedir.

 

Haftalık Ders Saati Tablosu

Nahiv

Sarf

Metin

Sözlü Anlatım/Mükâleme

İmlâ

Fonetik

TOPLAM

10 Saat

4 Saat

6 Saat

4 Saat

4 Saat

2 Saat

30 Saat