Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Felsefe Ve Din

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, insanlığın anlam arayışının temel kavramları olan din ve inanç kavramlarının tarihi süreç içerisinde geçirdiği düşünsel gelişimi her yönü ile öğretime konu alan bir bölümdür. Bölüm, din ve inanç kavramlarının tarihi gelişim evrelerini, insanların inançlarını ve bunlara ilişkin temel kavramlarını düşünsel-felsefi olarak değerlendirmekte, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki değerini ve işlevlerini, din ve akıl ile insicamlı bir ilişkiyle ele almaktadır.

Felsefe ve din bilimleri bölümü, öğrencilerin farklı düşünce sistemlerini ve din anlayışlarını tanımalarını sağlamakta, eleştirel düşüncenin gelişmesine, dinin doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamaktadır.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü lisans seviyesinde İlahiyat Fakültesi’nde ilgili konularda Temel İslam Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri ile birlikte lisans eğitimi verir. Bölüm, yüksek lisans seviyesinde geniş bir alanı kaplayan konularda Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora programı uygular, araştırma yapar, ulusal ve uluslararası projeler yürütür.
Din eğitimini bilimsel yaklaşımla ele alan bölüm şu anabilim dallarından oluşmaktadır.