Fakülte Kurulu

Adı - Soyadı

Unvanı

Görevi

Prof. Dr. Muammer ERDOĞAN

Dekan

Başkan

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ

Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Profesör Üye

Prof. Dr. Ali Sayıl ERDOĞAN

Müh.-Mim.Fak.Dekanı

Profesör Üye

Prof. Dr. Muammer ERDOĞAN

İşletme Bölüm Başkanı

Profesör Üye

Doç. Dr. Sait PATIR

Sosyal Bil.Enst. Müdürü

Doçent Üye

Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Ziraat Fak. Öğrt. Üyesi

Doçent Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

İnsan Kayn.Böl. Başk.Vekili

Yardımcı Doçent Üye

Yrd. Doç. Dr. Beşir KOÇ

Maliye Böl. Başk. Vekili Üye

Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ

Sağlık İdaresi Böl. Başk. Vekili

Üye

Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN

İktisat Bölüm Başkanı

Üye

Nurettin DANIŞ

Fakülte Sekreteri

Raportör