2013-2014 Bahar Dönemi Mazeret Sınavlarına Girecek Öğrencilere Dair Yönetim Kurulu Kararı

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

           

            Fakültemiz Yönetim Kurulu 29/04/2014 tarihinde, saat 14:30’da Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Muammer ERDOĞAN başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak, gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

   

18-01: Ara (Vize) Sınavlara Mazeretli Olup Giremeyen Öğrencilere Mazeret Ara Sınav Hakkının              Tanınması.

 

            Fakültemiz 2013-2014 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarına raporlu olmaları nedeniyle giremeyen ekli listede adı soyadı ve bölümü belirtilen öğrencilerin dilekçelerindeki mazeretleri “Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 25. maddesi (b) bendi uyarınca uygun görülmüş olup, anılan yönetmeliğin 25/b maddesi uyarınca ilgili öğrencilere aşağıda belirtilen dersler için mazeret ara sınav hakkı tanınmasına ve sınavların 12-16/05/2014 tarihleri arasında yapılmasına, ayrıca; ilgili yönetmeliğin 36. Maddesinin (ç) bendi hükmüne istinaden, öğrencilerin mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınava giremeyeceklerinden, girenlerin sınavının geçersiz sayılmasına; konunun ilgili bölüm başkanlıklarına, öğrencilere ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

S.No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Bölümü

Gireceği Ders Adı

1

123011042

Zuzan YILDIZ

İşletme

1-Makro İktisat

2-Davranış Bilimleri

2

123011016

Yusuf DEMİR

İşletme

1-Makro İktisat

3

123012016

Salih GÖKALP

İşletme

1-Makro İktisat

4

123011026

Rojda ÇAKAN

İşletme

1-Ticaret Hukuku

2-Hizmet Pazarlaması

3-Mesleki İngilizce

4-İstatastik-II

5

123012010

Oğuz ARIBOĞA

İşletme

1-Makro İktisat

6

123012012

Muhammed Kadri ÇİÇEK

İşletme

1-Makro İktisat

7

123012014

Muhammed ÇAĞLAYAN

İşletme

1-Makro İktisat

2-Davranış Bilimleri

8

123012046

Metin YILMAZ

İşletme

1-Şirketler Muhasebesi

2-Ticaret Hukuku

 

 

 

Prof.Dr.M.ERDOĞAN   Prof.Dr.A.S.ERDOĞAN     Prof.Dr.M.ERDOĞAN       Prof.Dr.A.GÜRBÜZ

 

 

 

 

Doç.Dr.S.PATIR   Doç.Dr.M.AYÇİÇEK    Yrd.Doç.Dr.M.GÜVEN     Raportör (Fak.Sekrt.) N.DANIŞ

 

 

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

           

                 

18-01 Nolu Kararın Devamıdır (Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması) :

 

S.No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Bölümü

Gireceği Ders Adı

9

123011017

Meryem ÇELİK

İşletme

1-Makro İktisat

10

123012045

Besna KUT

İşletme

1-Ticaret Hukuku

11

133012026

Aytaç ŞAHİNOĞLU

İşletme

1-Makro İktisat

2-Davraniş Bilimleri

12

123011058

Muhammet BEKİ

İşletme

1-Üretim Yönetimi-II

2-Yöneylem Araştırması-II

3-Matematik-II

4-Finansal Yönetim-II

5-Üretim Kontrolü

13

10301558

Gökhan KESKİNKILIÇ

İşletme

1-İktisada Giriş-II

2-Sosyal Bilimlerde Araş. Yöntemi

3-Mesleki İngilizce-II

4-Proje Yönetimi

14

10301515

Yusuf AYHAN

İşletme

1-Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi

2-Üretim Kontrolü

3-Dış Ticaret İşlemleri Muh.

15

10301049

Özgür NAZLI

İşletme

1-Makro İktisat

2-Üretim Yönetimi-II

16

10301001

Erkan BEÇENE

İşletme

1-Stratejik Yönetim

2-Marka Yönetimi

17

133011004

Ahmet EMEKTAR

İşletme

1-Borçlar Hukuku

2-İşletme Matematiği

3-Davranış Bilimleri

4-Araştırma Yöntemleri

5-Temel Bil.Tek.Kul.

 

 

 

Prof.Dr.M.ERDOĞAN   Prof.Dr.A.S.ERDOĞAN     Prof.Dr.M.ERDOĞAN       Prof.Dr.A.GÜRBÜZ

 

 

 

 

Doç.Dr.S.PATIR   Doç.Dr.M.AYÇİÇEK    Yrd.Doç.Dr.M.GÜVEN     Raportör (Fak.Sekrt.) N.DANIŞ

 

 

 

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

 

18-01 Nolu Kararın Devamıdır (Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması) :

 

S.No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Bölümü

Gireceği Ders Adı

18

133011010

Büşra GÜNERİGÖK

İşletme

1-Temel Bil.Tek.Kul.

2-Borçlar Hukuku

3-İşletme Matematiği

19

11301252

Sefa GÜNGÖRDÜ

İşletme

1-Hizmet Pazarlaması

2-İktisada Giriş-II

3-Mesleki İngilizce-II

4-Stratejik Yönetim

5-İstatistik-II

6-Makro İktisat

7-Yöneylem Araştırması

8-Davranış Bilimleri

9-Matematik-II

10-Finansal Yönetim-II

20

13301202

Zeynep AZAK

İşletme

1-Matematik-II

2-Finansal Yönetim-II

3-Ticaret Hukuku

21

133012001

Gülistan AYBEK

İşletme

1-Üretim Yönetimi-II

2-Davranış Bilimleri

22

11301146

Özlem ÇETİN

İşletme

1-Üretim Yönetimi-II

2-Yöneylem Araştırması

3-Finansal Yönetim

4-Stratejik Yönetim

23

11301104

Birgül OLĞUN

İşletme

1-Üretim Yönetimi

2-Stratejik Yönetim

24

11301124

Haspi AKKOYUN

İşletme

1-Finansal Yönetim-II

25

11301209

Enis DEMİR

İşletme

1-Şirketler Muhasebesi

2-Genel Muhasebe

3-Matematik-II

4-Finansal Yönetim

 

 

 

Prof.Dr.M.ERDOĞAN   Prof.Dr.A.S.ERDOĞAN     Prof.Dr.M.ERDOĞAN       Prof.Dr.A.GÜRBÜZ

 

 

 

Doç.Dr.S.PATIR   Doç.Dr.M.AYÇİÇEK    Yrd.Doç.Dr.M.GÜVEN     Raportör (Fak.Sekrt.) N.DANIŞ

 

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

           

                 

18-01 Nolu Kararın Devamıdır (Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması) :

 

S.No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Bölümü

Gireceği Ders Adı

26

11301126

Özlem ÖZKAN

İşletme

1-Üretim Yönetimi

27

11301210

Mehmet GİTMEZ

İşletme

1-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2-Yöneylem Araştırması

3-Finansal Yönetim-II

28

11301120

Fatih KARINÇU

İşletme

1-Makro İktisat

2-Üretim Yönetimi-II

29

11301221

Güney YILMAZ

İşletme

1-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

2-İktisada Giriş-II

30

11301214

M. Ziya AKMAN

İşletme

1-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

31

11301236

Ömer AKDEMİR

İşletme

1-Finansal Yönetim-II

2-Matematik-II

3-Stratejik Yönetim

4-Şirketler Muhasebesi

5-Yöneylem Araştırması

6-Üretim Yönetimi-II

7-Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

8-Maliyet Muhasebesi-II

32

11302116

Celal ÖZDEMİR

İktisat

1-Ekonometri II

33

133021070

Özgür DENİZ

İktisat

1-Araştırma Yöntemleri

2-Genel Muhasebe

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.ERDOĞAN   Prof.Dr.A.S.ERDOĞAN     Prof.Dr.M.ERDOĞAN       Prof.Dr.A.GÜRBÜZ

 

 

 

 

Doç.Dr.S.PATIR   Doç.Dr.M.AYÇİÇEK    Yrd.Doç.Dr.M.GÜVEN     Raportör (Fak.Sekrt.) N.DANIŞ

 

 

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

                                                     

18-01 Nolu Kararın Devamıdır (Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması) :

 

S.No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Bölümü

Gireceği Ders Adı

34

133022069

Erkan AKSOY

İktisat

1-Temel Bilgi Tek. Kull.

2-Araştırma Yöntemleri

3-İktisat Tarihi

4-Genel Muhasebe

5-Anayasa Hukuku

6-Kamu Maliyesi

35

11302212

Yunus BALKAN

İktisat

1-Ekonometri II

36

11302248

Esra KÖYLÜ

İktisat

1-Ekonometri II

37

11302250

Umut EROĞLU

İktisat

1-Ekonometri II

2-Makro İktisat

38

11302112

Göknur AYDAN

İktisat

1-İktisatçılar İçin Matematik II

2-Matematiksel İktisat II

3-Anayasa Hukuku

4-Ekonometri II

39

11302141

Derya YETKİN

İktisat

1-Ekonometri II

40

11302115

Mesut ERDOĞAN

İktisat

1-Matematiksel İktisat II

41

11302235

İbrahim ÖZDEMİR

İktisat

1-İktisat Tarihi

2-Uluslararası İktisat Politikası

42

11302227

Hasan İNCE

İktisat

1-Para Politikası

2-Uluslararası İktisat Politikası

3-Ekonometri II

4-İktisadi Düşünce Tarihi

5-Dış Ticaret İşlemleri

43

133021061

Gülsün SIĞIRTA

İktisat

1-İktisatçılar İçin Matematik II

2-Matematiksel İktisat II

3-İstatistik

4-İktisat Tarihi

5-Mesleki İngilizce

44

123022006

Ferhat MIZRAK

İktisat

1-Mikro İktisat II

 

 

 

Prof.Dr.M.ERDOĞAN   Prof.Dr.A.S.ERDOĞAN     Prof.Dr.M.ERDOĞAN       Prof.Dr.A.GÜRBÜZ

 

 

 

Doç.Dr.S.PATIR   Doç.Dr.M.AYÇİÇEK    Yrd.Doç.Dr.M.GÜVEN     Raportör (Fak.Sekrt.) N.DANIŞ

 

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

                       

                 

18-01 Nolu Kararın Devamıdır (Mazeret Ara Sınav Hakkının Tanınması) :

 

S.No

Öğrenci No

Adı-Soyadı

Bölümü

Gireceği Ders Adı

45

11302240

Merve ÇELİK

İktisat

1-Osmanlı İktisat Tarihi

2-Kamu Maliyesi

46

123022059

Uygar MİRŞAMOĞLU

İktisat

1-Sosyoloji

2-Osmanlı İktisat Tarihi

3-Kamu Maliyesi

47

123022042

Sevda BALABAN

İktisat

1-Osmanlı İktisat Tarihi

2-Kamu Maliyesi

48

123022027

Sultan TUTAR

İktisat

1-Osmanlı İktisat Tarihi

2-Kamu Maliyesi

49

11302145

Mustafa TOPLU

İktisat

1-Ekonometri II

50

11302148

Menekşe AKTER

İktisat

1-İktisatçılar İçin Matematik II

2-Matematiksel İktisat II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.ERDOĞAN   Prof.Dr.A.S.ERDOĞAN     Prof.Dr.M.ERDOĞAN       Prof.Dr.A.GÜRBÜZ

 

 

 

 

Doç.Dr.S.PATIR   Doç.Dr.M.AYÇİÇEK    Yrd.Doç.Dr.M.GÜVEN     Raportör (Fak.Sekrt.) N.DANIŞ

 

 

 

 

 

T.C.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

 

YÖNETİM  KURULU  KARARLARI

 

 

 

 

OTURUM  TARİHİ

OTURUM   SAYISI

29/04/2014

2014 / 18

 

 

 

 

BAŞKAN

 

 

 

Prof. Dr. Muammer ERDOĞAN

Dekan

 

ÜYE

 

 

 

Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN

 

 

ÜYE

 

 

 

Prof.Dr. Ali Sayıl ERDOĞAN

 

 

ÜYE

 

 

 

Prof.Dr. Ahmet GÜRBÜZ

 

ÜYE

 

 

 

Doç.Dr. Sait PATIR

 

ÜYE

 

 

 

Doç.Dr. Mehmet AYÇİÇEK

 

 

ÜYE

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜVEN

 

 

 

RAPORTÖR

 

 

 

Nurettin DANIŞ

Fakülte Sekreteri