Sağlık İdaresi

Özel sağlık kurumlarının artması, hem özel hem resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının çağdaş idare ve yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerekli hale gelmiştir. Sağlık İdaresi Bölümü bu anlamda bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Sağlık İdaresi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye'de öncü olmayı amaçlamaktadır.Bölümümüz, Sağlık İdaresi alanında bilimsel verilerin toplanması, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sağlık reformları doğrultusunda sağlık hizmeti verme sürecinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlayacak profesyonel sağlık idarecisi yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Sağlık İdaresi Bölümü'nden mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetiminin yanı sıra başta hastaneler olmak üzere, resmi ve özel sektöre bağlı çeşitli sağlık kurum ve kuruluşları da dahil çok geniş bir hizmet alanında idarî, malî ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme şansına sahiptirler.