Kamu Yönetimi Bölümü

KAMU YÖNETİMİ

Bölümümüz, ülkesel, bölgesel ve küresel ölçekte kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorun ve yenilik konularına hakim olabilecek ve bunlara yönelik politikalara katkıda bulunabilecek kapasitede objektif, açık ve ileri görüşlü, takım çalışmasını bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Bu çerçevede gerekli fiziksel ve donanımsal altyapı ve akademik ortamı oluşturup öğrencilerimizi iş hayatına ve lisansüstü eğitime hazır hale getirerek, hayat boyu öğrenme ve kariyer geliştirme taleplerini karşılamak temel amacımızdır. 

Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, birçok alanda istihdam edilebilme olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe icra edilebilecek mesleklerde ihtiyaç duyulan bilgi ve donanım, kamu yönetimi alanında bir lisans derecesini gerektirmektedir. Bölümümüz mezunları, kamuda ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi bakanlıkların ve yerel yönetimlerin değişik birimleri, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Ayrıca, kamu yönetimi alanında lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler kamu yönetimi ya da benzer alanlarda akademik kariyer yapma şansına da sahiptirler.