İnsan Kaynakları Bölümü

 

İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

        Ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren, kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine haiz bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

        İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Bu eğitimle öğrencinin İnsan Kaynakları bilgileri ile donanımını sağlamak, mesleki anlamda karşılaşılan problemleri çözebilmeleri ve alternatif çözüm yolları geliştirebilmelerini sağlamak, genel olarak mesleki etik kurallarını kazandırmak amaçlanmıştır. Bu eğitimin amacı, mesleki alanda İnsan Kaynakları uygulamalarını gerçekleştirmesini sağlamak ve bilgi teknolojilerini İnsan Kaynakları uygulamalarına aktarabilmesi için öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını amaçlamaktadır. Bunun gerçekleşebilmesi için insan kaynakları yönetimi, kariyer yönetimi, matematik, araştırma yöntemleri, endüstri sosyolojisi, ekonomi, çalışma hukuku, üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, bilgisayar gibi dersler verilmektedir.