Finansal Ekonometri Bölümü

Finansal Ekonometri Bölümü lisans düzeyde, öğrencilerin finansal yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktadır. Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir.

Finansal Ekonometri bölümünde eğitim suresi 4 yıldır. Bir öğrencinin finansal ekonometri programından mezun olabilmesi için programda öngörülen mezuniyeti için gerekli olan dersleri almış ve başarmış olması, proje ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması gerekir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Finansal Ekonometri bölümünde finansal ekonometri ve istatistik gibi uzmanlık alt dallarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak iktisat, işletme, ekonometri, istatistik gibi disiplinler Finansal Ekonometri disiplini ile kaynaştırılmaktadır. Derslerde öğrencilerin katılımını ve üretkenliğini artıracak enteraktif yöntemler uygulanmaktadır. Küreselleşen dünyanın temel iletişim dili olan İngilizceyi yetkin biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimize genel ve mesleki İngilizce derslerinden oluşan kapsamlı bir programla öğrencilerimizin birikimlerini geliştirmeleri ve İngilizceyi mesleki düzeyde kullanmaları sağlanmaktadır.