Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Lütfi BEHÇET Başkan
Prof.Dr. Hasan ÇİFTCİ Profesör Üye
Prof.Dr. İskender DEMİRKOL Profesör  Üye
Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Profesör Üye
Doç.Dr. Nezir YILDIRIM Doçent Üye
Doç.Dr.Yaşar BAŞ
Doçent Üye
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU
Yardımcı Doçent Üye
Raportör Kemal SAMUK Fakülte Sekreteri