Akademik Personel

Adı Soyadı : MEHMET ÇİFTCİ
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel Türü : AKADEMİK
Bölüm : KİMYA
Ünvanı: Prof.Dr.
E-Posta : mciftci@bingol.edu.tr
Dahili : 2021
Oda No :

Uzmanlık Alanları:

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  Kimya Öğretmenliği  Atatürk Üni., K.K. Eğitim Fakültesi 1985
Yüksek Lisans  Biyokimya  Atatürk Üniversitesi, FBE 1992 
Doktor  Biyokimya  Atatürk Üniversitesi, FBE 1998
Doçent  Biyokimya  Atatürk Üniversitesi 2003
Profesör  Biyokimya  Atatürk Üniversitesi 2009

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Diabetli Hasta Eritrositlerinden Elde Edilen Glike Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi, 1992, Danışman, Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU. 

Doktora Tez Başlığı: Bazı İlaçların İnsan Eritrositlerinde Bulunan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 1998, Danışman, Prof.Dr.Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU.

 

Görev Adı Görev Yeri Başlama Bitiş
Okt.

Atatürk Üniversitesi/Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

1997 1998
Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi/Fen Fakültesi/Kimya Bölümü/Biyokimya ABD

1998 2003
Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi/Fen Fakültesi/Kimya Bölümü/Biyokimya ABD

2003 2009
Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi/Fen Fakültesi/Kimya Bölümü/Biyokimya ABD

2009 2014
Prof.Dr. Bingöl Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Böl/Biyokimya ABD 2014  -

  

SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
GÜZ  BİYOKİMYA-I 4 2 15 
 GENEL KİMYA 3 2 52
 BİYOKİMYA-I 2  17
KROMATOGRAFİ 3 - 4
BAHAR  BİYOKİMYA-II 4  13
 BİYOKİMYA 3 100 
 MAKRO MOLEKÜLLERİN İZOLASYONU 3  8
 MOLEKÜLER DNA TEKNİKLERİ 3  8
       

Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

DOKTORA

 1. TAŞER PINAR, GENTAMİSİN, FENOKSİMETİLPENİSİLİN VE SEFAZOLİN SODYUM ANTİBİYOTİKLERİNİN FARE KARACİĞER VE BÖBREK GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİNİN AKTİVİTE, PROTEİN VE GEN EKSPRESYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 2013.
 2. AKKEMİK EBRU, Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasal Maddelerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 2012.
 3. MÜSLÜM KUZU, Nadph-sitokrom P450 redüktaz enziminin Van Gölü balığı karaciğer mikrozomlarından saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı kimyasal maddelerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, 2012.
 4. ŞEVKİ ADEM, Sıçan kalp ve akciğer dokusundan glukoz?6-fosfat dehidrogenaz, 6-fosfoglukonat dehidrogenaz, glutatyon redüktaz enzimlerinin saflaştırılması, karakterizasyonu, kotinin ve bazı ilaçların enzimlerinaktiviteleri üzerine etkilerinin incelenmesi, 2011.
 5. İMDAT AYGÜL, Bazı ilaçların sığır karaciğerinden saflaştırılan dihidropirimidin dehidrogenaz enzimi üzerine etkilerinin incelenmesi, 2009.
 6. HARUN BUDAK, 2009 Memeli sirkadian sisteminde Tip60 geninin karakterizasyonu, 2009.
YÜKSEK LİSANS
 1. GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİMİNİN VAN GÖLÜ BALIĞI (chalcalburnus tarichi pallas) KARACİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BAZI METAL İYONLARININ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, TARANCI AYŞEGÜL, 2011.
 2. 2011, Gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) eritrositlerinden 6-fosfoglukonat dehidrogenaz enziminin saflastırılması, karakterizasyonu ve bazı metallerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi, TAŞER PINAR, 2010.
 3. Glutatyon redüktaz enziminin hindi karaciğerinden saflaştırılması ve karakterizasyonu.
 4. AKKEMİK EBRU, 2009, Bazı ilaçların insan eritrositlerinden saflaştırılan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve 6-fosfoglukonat dehidrogenaz enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin incelenmesi.
 5. ADEM ŞEVKİ, 2006, İnsan eritrositlerinden 6-fosfoglukonat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması, bazı ilaç ve kimyasalların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi.
 6. KUZU MÜSLÜM, 2006, Fare genomunda bulunan ve glikojen yıkımında görev alan enzim genlerinin cDNA'larının üretilmesi, antisens mRNA üretimi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi.
 7. BUDAK HARUN, 2005, Fare genomunda bulunan bazı TCA devri enzim genlerinin cDNA'larının üretilmesi, antisens mRNA üretimi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi.
 8. ULUSU GÖKTUĞ, 2003, Koyun karaciğerinden glütatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu.
 9. ŞENYAYLA FARUK, 2001, Erzurum bölgesi 0,5-6 yaş grubu çocuklarında eritrosit hekzokinaz ve karbonik anhidraz enzimleriiçin ortalama aktivite değerlerinin belirlenmesi ve bazı ilaçların insan eritrosit hekzokinaz enzimi üzerine etkisinin incelenmesi.


Ödüller:

 1. MAKALE TEŞVİK, UBYT, TÜBİTAK, 55 ADET.
 2. Biyokimya Dalında Poster Birincilik Ödülü, 2005.
 3. Biyokimya Dalında Poster Birincilik Ödülü, 2007.

Hakemlik Yaptığı  Dergiler:

i) Uluslararası Dergiler

 1. European Journal of Pharmacology
 2. Journal of Agricultural and Food Chemistry
 3. Molecular and Cellular Biochemistry
 4. Acta Biomaterialia
 5. Pesticide Biochemistry and Physiology
 6. Journal of Hazardous Materials
 7. Iranian journal of science&technology
 8. Environmental Toxicology
 9. Saudi Medical-1
 10. Food and Chemical Toxicology-1
 11. Enzyme Research Fresenius Environmental Bulletin
 12. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
 13. Turkish Journal of Biochemistry
 14. Turkish Journal of Chemistry
 15. J. Environ. Protect. Ecol.
 16. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences
 17. Toxicology and Industrial Health

ii) Ulusal Dergiler

 1. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry
A. Uluslararası (SCI) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. Çiftçi, M., Küfrevioğlu, Ö.İ., Gündoğdu, M., Özmen, İ. Effects of Some Antibiotics on Enzyme Activity of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase From Human Erythrocyte, Pharmacol Res. 41, 1, 109-113, 2000.
 2. Beydemir Ş., Çiftçi M., Özmen İ., Okuroğlu M.E., Özdemir H., Küfrevioğlu Ö.İ. Effects of some medical drugs on enzyme activities of carbonic anhydrase from human erythrocytes in vitro and from rat erythrocytes in vivo. Pharmacol Res.  42, 2, 187-191,2000.
 3. Çiftçi M., Özmen İ., Okuroğlu M.E., Pençe S., Küfrevioğlu Ö.İ. Effects of Metamizol and Magnesium Sulfate on Enzyme Activity of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Human Erythrocyte in vitro and rat erythrocyte in vivo. Clinical Bıochemıstry. 34, 297-302, 2001.
 4. Çiftçi M., Dilek B., Küfrevioğlu Öİ, Effects of melatonin on enzyme activities of glucose-6-phosphate dehydrogenase from human erythrocytes in vitro and from rat erythrocytes in vivo. Pharmacol Res. 44, 1, 7-11, 2001.
 5. Altıkat S., Çiftçi M., Büyükokuroğlu M.E. In vıtro effects of some anesthetıc drugs on human red blood cell glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme actıvıty. Polish Journal of Pharmacology. 54, 67-71, 2002.
 6. Yıldırım N., Çiftçi M., Küfrevioğlu., Ö.I. Kinetic analyses of multi enzyme system of creatinekinase, hexokinase and glucose 6-phosphate dehydrogenase. Journal of Mathematical Chemistry. 31 (1), 121-130, 2002.
 7. Çoban A., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. Purification of glucose 6-phosphate dehydrogenase from parsley (petroselinum hortense) leaves and investigation of some kinetic properties. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 32 (2), 2002, 173-187.
 8. Bülbül M., Saraçoğlu N., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M. Bile acid derivatives of 5-amino-1.3,4-thiadiazole-2-sulfonamide as new carbonic anhydrase inhibitors: Syntesis and investigation of ınhibitıon effects. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 10, 2002, 2561-2567.
 9. Büyükokuroğlu M.E., Altıkat S., Çiftçi M. The effects of  ethanol on glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme activity from human erythrocyte in vitro and rat erythrocyte in vivo. Alcohol and Alcoholism. 37 (4), 2002, 327-329.
 10. Yılmaz H., Çiftçi M., Beydemir Ş. and Bakan E. Purification of glucose 6-phosphate dehydrogenase from chicken erythrocytes and investigation of some kinetic properties. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 32 (3), 2002, 287-301.
 11. Çiftçi M., Beydemir Ş. Yılmaz H. and Bakan E. Effects of some drugs on rat erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase: an in vitro and in vivo study. Polish Journal of Pharmacology. 54, 2002, 275-280.
 12. Beydemir Ş., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. Effects of gentamicin sulphate on enzyme activities of carbonic anhydrase from human erythrocytes in vitro and from rat erythrocytes in vivo and in vitro. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 25 (8), 2002, 966-969.
 13. Odçıkın E.,Özdemir H., Çiftçi M., Çapoğlu İ. Investigation of red blood cell carbonic anhydrase, glucose 6-phosphate dehydrogenase, hexokinase enzyme activities and zinc concentration in patients wıth hyperthyroid diseases. Endocrine Research. 28 (1&2), 2002, 61-68.
 14. Beydemir, Ş. Çiftçi, M. ve Küfrevioğlu, Ö.İ. “Purification and Characterization of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Sheep Erythrocytes, and Inhibitory Effects of Some Antibiotics on Enzyme Activity”, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 17, (4), 271-277, (2002).
 15. Demir, H., Çiftçi, M., ve Küfrevioğlu, Ö.İ. “Purification of 6-Phosphogluconate Dehydrogenase from Parsley (Petroselinum Hortense) Leaves and Investigation of Some Kinetic Properties, Preparative Biochemistry and Biotechnology, 33 (1), 2003, 39-52.
 16. Beydemir, Ş., Kulaçoğlu, D.N., Çiftçi, M., ve Küfrevioğlu, Ö.İ. “The Effects of Some Antibiotics on Sheep Lens Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase In Vitro”, European Journal of Ophthalmology, 13 (2), 2003, 155-161.
 17. Çiftçi, M., Türkoğlu,V., Aldemir, S. Effects of some antibiotics on glucose 6-hosphate dehydrogenase in sheep liver. Vet. Med.– Czech, 47 (10–11), 2002, 283–88.
 18. Çiftçi, M., Şenyayla, F., Özdemir, H., Büyükokuroğlu, M.E. Some drug effects on the activity of erythrocyte hexokinase and glucose 6-phosphate dehydrogenase enzymes in vitro and in vivo. Pol. J. Pharmacol. 54, 2002, 673–679.
 19. Yılmaz H.,  Çiftçi M., Beydemir., Bakan and Küfrevioğlu, Purification and properties of glucose 6-phosphate dehydrogenase from turkey erythrocytes. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 40, 2003, 62-65.
 20. Çiftçi M., Demir Y., Özmen İ., Atıcı Ö. In vivo effects of some plant hormones on rat erythrocyte carbonic anhydrase and glucose-6-phosphate dehydrogenase activities. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistryç 18 (1), 2003, 71-76.
 21. Türkoğlu V., Aldemir S., Çiftçi M. Purification and Characterization of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Sheep Liver. Turk J Chem., 27, 2003, 395-402.
 22. Çiftçi, M., Beydemir, Ş., Yılmaz, H., and Altıkat, S. Purification of glucose 6-phosphate dehydrogenase from Bufalo (Bubalus bubalis) erythrocytes and investigation of some kinetic properties. Protein Expression and Purification. 29, 2003, 304–310.
 23. Çiltaş, A., Erdoğan O., Hisar O., Çiftçi, M. Effects of Chloramıne-T and CuSO4 on Enzyme Activity of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykıss) Erythrocytes in Vitro and in Vivo The Israeli Journal of Aquaculture–Bamidgeh 55 (3), 2003, 187-196.
 24. Bülbül M., Hisar O., Beydemir Ş., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. The in vitro and in vivo inhibitory effects of some sulfonamide derivatives on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) erythrocyte carbonic anhydrase activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 18 (4), 2003, 371-375.
 25. Beydemir Ş., Kulaçoğlu D. N., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö. İ. The in Vitro Effects of Dexamethasone on Sheep Lens Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase. Turk J Chem., 27 (2003), 601-608.
 26. Beydemir Ş., Yılmaz H., Çiftçi M., Bakan E., Küfrevioğlu Ö.İ. Purification of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase From Goose Erythrocytes and Kinetic Properties. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 27 (2003) 1179-1185.
 27. Erat M., Şakiroğlu H., Çiftçi M. Purification and Characterization of Glutathione Reductase from Bovine Erythrocytes. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 33 (4), 2003, 283-299.
 28. Erat M., Şakiroğlu H., Çiftçi M. Effects of some antibiotics on glutathione reductase from bovine erythrocytes. Vet. Med.– Czech, 48 (11), 2003, 305–312.
 29. Beydemir, Ş. Gülçin, Ö.İ. Küfrevioğlu, Çiftçi, M. Glucose 6-phosphate dehydrogenase: In vitro and in vivo effects of dantrolene sodium. Pol. J. Pharmacol., 2003, 55, 787–792.
 30. Erat M., Çiftçi M. In Vitro Effects of Some Antibiotics on Glutathione Reductase from Sheep Liver. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2003, 18 (6), 545–550.
 31. Demir H., Beydemir Ş., Çiftçi M., Ö.İrfan Küfrevioğlu. Purıfıcatıon and propertıes from corıander (corıandrum satıvum) leaves glucose 6-phosphate dehydrogenase. Journal of Food Biochemistry, 19 2004  (28), 155–168.
 32. Özmen İ., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ., Çürük M.A. Investigation of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) Kinetics for Normal and G6PD-deficient Persons and the Effects of Some Drugs. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2004, 19 (1), 45–50.
 33. Beydemir Ş., Çiftçi M., Yılmaz H., Küfrevioğlu Ö.İ. 6-Phosphogluconate Dehydrogenase: Purification, Characterization and Kinetic Properties from Rat Erythrocytes. Turk J Vet Anim Sci. 28 (2004) 707-714.
 34. Erdoğan O., Çiftçi M., Çiltaş A., Hisar O. Inhibition Effects of Some Antibiotics on the Activity of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase Enzyme from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792) Erythrocytes. Turk J Vet Anim Sci. 28 (2004) 675-681.
 35. Özmen İ., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ., Çürük M.A. Investigation of the Mutation Points and Effects of Some Drugs on Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase-deficient People in the Erzurum Region. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2004, 19 (4), 355–360.
 36. Akyüz M., Erat M., Çiftçi M., Gümüştekin K.,  and Bakan N. Effects Of Some Antibiotics On Human Erythrocyte 6-Phospho Gluconate Dehydrogenase: An İn Vitro And İn Vivo Study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2004, 19 (4), 361–365.
 37. Çiftçi M., Çiltaş A., Erdoğan O. Purification and characterization of glucose 6-phosphate dehydrogenase from rainbow trout (oncorhynchus mykiss) erythrocytes. Vet Med-Czech, 2004, 49 (4), 327–333.
 38. Erat M., Şakiroğlu H., Çiftçi M. Effects of some antibiotics on glutathione reductase activities from human erythrocytes in vitro and from rat erythrocytes in vivo. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2005; 20 (1): 69–74.
 39. Çiftçi M., Bülbül M., Gül M., Gümüştekin K., Dane Ş., Süleyman H. Effects of nicotine and vitamin e on carbonic anhydrase activity in some rat tissues ın vivo and ın vitro. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2005; 20 (1): 103–108.
 40. Gümüştekin K., Çiftçi M., Çoban A., Altıkat S., Aktaş O., Gül M., Timur H., Dane Ş. Effects of nicotine and vitamin E on glucose 6-phosphate dehydrogenase activity in some rat tissues in vivo and in vitro. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2005; 20(5):497-502.
 41. Çiftçi M. Effects of some drugs on the activity of glucose 6-phosphate dehydrogenase from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) erythrocytes in vitro. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2005; 20(5):485-489.
 42. Ulusu G., Erat M., Çiftçi M., Şakiroğlu H., Bakan E. Purification and characterization of glutathione reductase from sheep liver. Turk J. Vet. Anim. Sci. 29 (2005) 1109-1117.
 43. Özdemir H., Çiftçi M. In Vitro effects of some drugs on human red blood cell glucose-6-phosphate dehydrogenase enzyme activity. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2006; 21(1): 75-80.
 44. Altıkat S., Çoban A., Çiftçi M., Özdemir H. In vitro effects of some drugs on catalase purified from human skin. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2006; 21(2): 231-234.
 45. Erat M., Ciftci M. Effect of melatonin on enzyme activities of glutathione reductase from human erythrocytes in vitro and from rat erythrocytes in vivo. European Journal of Pharmacology. 537 (2006) 59-63.
 46. Turkoglu V., Altun M., Ciftci M. Purification and characterization of glucose 6-phosphate dehydrogenase from Lake Van fish (chalcalburnus tarichii pallas, 1811) liver. Journal of Physiology and Biochemistry. 2006, 62(3) 155-162.
 47. Erat M, Ciftci M, Gumustekin K, Gul M. Effects of nicotine and vitamin E on glutathione reductase activity in some rat tissues in vivo and in vitro. European Journal of Pharmacology. 554 (2007) 92-97.
 48. Coban A, Ciftci M, Ozdemir H, Altikat S. Purification and characterization of catalase enzymes from chicken liver and sheep erythrocytes. Asian Journal of Chemistry. 19 (5), 3941-3953, 2007.
 49. Ciftci M, Turkoglu V, Coban T.A. Effects of some drugs on hepatic glucose 6-phosphate dehydrogenase activity in Lake Van Fish (Chalcalburnus Tarischii Pallas, 1811). Journal of Hazardous Materials 143 (2007) 415-418.
 50. Ozturk L, Bulbul M, Elmastas M, Ciftci M. Purification and Some Kinetic Properties of Catalase from Parsley (Petroselinum hortense Hoffm., Apiaceae) Leaves. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 37: 229–238, 2007.
 51. Ozdemir H, Turkoglu V, Cıftcı M. Purification and Characterization of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Lake Van Fish (Chalcalburnus tarichii Pallas, 1811) Erythrocytes. Asian Journal of Chemistry. 19 (7) 2007, 5695-5702.
 52. Cankaya M, Hernandez AM, Ciftci M, Beydemir S, Ozdemir H, Budak H, Gulcin I, Comakli V, Emircupani T, Ekinci D, Kuzu M, Jiang Q, Eichele G, Kufrevioglu OI. An analysis of expression patterns of genes encoding proteins with catalytic activities. BMC Genomics, 8 (232) 2007, 1-15.
 53. Beydemir S, Ciftci M. In Vitro effects of some drugs on the buffalo (Bubalus bubalis) erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase activity. Revue De Medecıne Veterınaıre, 158, 8-9, 431-436, 2007.
 54. Adem S., Ciftci M. Effects of some drugs on human erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase: an in vitro study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2007; 22(6): 751–754.
 55. Coban T.A.K., Senturk M., Ciftci M., Kufrevioglu O. I. Effects of Some Metal Ions on Human Erythrocyte Glutathione Reductase: An in Vitro Study. Protein & Peptide Letters, 2007, 14, 1027-1030.
 56. Demir Y., Ciftci M. Effects of Continuous Light/Dark and 2,5-Norbornadiene (1,5-Cyclooctadiene) on Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Activity in Spinach Leaves. Asian Journal of Chemistry, 2008, 20 (3) 1821-1826.
 57. Ozabacigil F., Beydemir S., Ciftci, M., Gumustekin K., Bakan N. Cisplatin and 5-Fluorouracil Inhibits 6-Phosphogluconate Dehydrogenase Activity in Human Erythrocytes in vitro and in vivo. Asian Journal of Chemistry, 2008, 20 (4) 3189-3196.
 58. Ciftci M., Beydemir S., Ekinci D. Effects of Some Drugs on Enzymatic Activity of Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase from Chicken Erythrocytes in vitro. Asian Journal of Chemistry, 2008, 20 (3) 2189-2196.
 59. Demir H., Coban A., Ciftci M. Purification and Characterization of Catalaze Enzymes from Coriander (Coriandrum sativum) Leaves. Asian Journal of Chemistry, 20 (3) 2008, 1927-1936.
 60. Senturk M., Kufrevioglu O.I., Ciftci M. Effects of some antibiotics on human erythrocyte glutathione reductase: an in vitro study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2008, 23 (1) 144–148.
 61. Ciftci M., Yılmaz H., Coban TAK., Gul M., Gumustekin K., Dane S. Effects of nicotine and vitamin E on 6-phosphogluconate dehydrogenase activity in some rat tissues in vivo and in vitro. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2008, 23 (2) 261–265.
 62. Tekman B., Ozdemir H., Senturk M., Ciftci M. Purification and characterization of glutathione reductase from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver and inhibition effects of metal ions on enzyme activity. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 2008, (148) 117-121.
 63. Senturk M¸ Gulcin I, Ciftci M, Kufrevioglu O.I. Dantrolene ınhibits human erythrocyte glutathione reductase. Biol. Pharm. Bull. 2008,  31 (11) 2036-2039.
 64. Senturk M¸ Ciftci M, Kufrevioglu O.I. Effects of some analgesic anaesthetic drugs on human erythrocyte glutathione reductase: an in vitro study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2009, 24 (2) 420-424.
 65. Ozdemir M, Dogru U, Ciftci M. Polymorphism on mtDNA D-loop and ND5 Regions Among Turkish Native Cattle Breeds Assessed by PCR-RFLP. J. Appl. Anim. Res. 2009, 36, 37-40.
 66. Sahin A, Senturk M, Ciftci M, Varoglu E, Kufrevioglu OI. The effects of chemical and radioactive properties of Tl-201 on human erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase activity. Nuclear Medicine and Biology, 2010, 37, 389-394.
 67. Akkemik E, Budak H, Ciftci M. Effects of some drugs on human erythrocyte 6-phosphogluconate dehydrogenase: an in vitro study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2010; 25 (4) 476-479.
 68. Akkemik E, Budak H, Ciftci M. Effects of some drugs on human erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase: an in vitro study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2010; 25 (6) 871-875.
 69. Akkemik E, Senturk M, Ozgeris FB, Taser P, Ciftci M. In vitro effects of some drugs on human erythrocyte glutathione reductase. Turk J Med Sci, 2011; 41 (2) 235-241.
 70. Adem S, Ciftci M. Purification of rat kidney glucose 6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase, and glutathione reductase enzymes using 2’,5’-ADP Sepharose 4B affinity in a single chromatography step. Protein Expression and Purification, 81 (2012) 1-4.
 71. Sahin A, Senturk M, Akkemik E, Ciftci M. The effects of chemical and radioactive properties of Tl-201 on human erythrocyte glutathione reductase activity. Nuclear Medicine and Biology, 2012, 39, 161-165.
 72. Karaman M, Akkemik E, Budak H, Ciftci M. In vitro effects of some drugs on human erythrocyte glutathione reductase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2012; 27 (1): 18-23.
 73. Taser P, Ciftci M. Purification and characterization of glutathione reductase from turkey liver. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 2012; 36 (5): 546-553.
 74. Comakli V, Ciftci M, Kufrevioglu O.I. Effects of some metal ions on rainbow trout erythrocytes glutathione S-transferase enzyme: an in vitro study. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2013; 28(6): 1261-1266.
 75. Çiftci M, Büyükokuroglu M.E. , Küfrevioglu Ö.İ. Effect of cefaperazone / sulbactam and ampıcıllın / sulbactam on the in vıtro activity of human erythrocyte glucose-6-phosphate dehydrogenase. Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, sayı:12, 305, 2001.
 76. CANKAYA M, SISECIOGLU M, CIFTCI M, OZDEMIR H. Effects of some metal ions on trout liver glucose 6-phosphate dehydrogenase (Uluslararası) Research Journal of Enviromental Toxicology, sayı:5, 385, 2011.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftçi, M., Özdemir, H., Demir,  N., Bakan, E., Gündoğdu, M. Affinity to some inhibitors of glycated carbonic anhydrase-I and II from red cells of diabetic patients. Tr. J. Of Medical Science, 21, 159-162, 1994.
 2. Çiftçi, M., Küfrevioğlu, Ö.İ.,  Kiki, İ., Gündoğdu, M., İnsan Eritrosit Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların in vitro Etkileri. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi., 30, 57-60, 1998.
 3. Çiftçi M., Pençe S., Özmen İ., Küfrevioğlu Ö.İ. Mobilya işçilerinde eritrosit glukoz –6-fosfat dehidrogenaz enzim aktivite düzeyi. İbni Sina Tıp Fakültesi Dergisi. 5, 183-185, 2000.
 4. Pençe S., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. İnsan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzim aktivitesi üzerine bazı antibiyotiklerin in vitro etkileri. Genel Tıp Dergisi, 10 (4) 2000, 141-145.
 5. Büyükokuroğlu M.E., Altıkat S., Çiftçi M., Banoğlu Z.N., Göçer F. Klorpromazin ve haloperidol’ün insan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine in vitro etkileri. 11 (2), 101-105, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2001.
 6. Altıkat S., Büyükokuroğlu M.E., Çiftçi M., Bakan N., Küfrevioğlu Ö.İ.  Kalsiyum glukonat, potasyum klorür ve sodyum bikarbonat’ın insan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine in vitro etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 19 (1) 2002, 39-44.
 7. Pençe S., Özmen İ., Çiftçi M., Koçoğlu H., Yıldırım C., Göksu S., Küfrevioğlu Ö.İ. Mobilya işçilerinden alınan kanlarda karbonik anhidraz aktivitesi değişiklikleri. Toksikoloji Dergisi, 1(1) 2003, 11-14.
 8. Çiftçi M., Adıgüzel A., Erat M., Şahin F. Bacillus sp. (BA-142) Bakterisinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Kısmen Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirienmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35 (3-4), 151-158, 2004.
 9. Kuzu, M., Şentürk, M., Çiftci, M. 2011. The Effect of Safranin on Glutathione Reductase and Glucose 6-phosphate Dehydrogenase Enzymes. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry. 39 (2), 189-194.
 10. Çomaklı V, Çiftçi M, Küfrevioğlu Öİ. Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon S-Transferas Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Antibiyotiklerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe J. Biol. & Chem., 2011, 39 (4), 413-419.
 11. Özgençli İ, Temel Y, Küfrevioğlu Öİ, Çiftçi M. Bazı pestisitlerin gökkuşağı alabalığı karaciğerinden saflaştırılan mitokondrial tiyoredoksin redüktaz enziminin aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi̇ Fen Bilimleri Dergisi., 2013, 1 (2),109-117.
C. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 1. Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftçi, M., Özdemir, H., Demir,  N., Bakan, E., Gündoğdu, M., Diabetli Hasta Eritrositlerinden Elde Edilen Karbonik Anhidraz-II Enziminin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisleri Sempozyumu, 92, 213-217, 1992.
 2. Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftçi, M., Özdemir, H., Demir,  N., Bakan, E., Gündoğdu, M., Diabetli Hasta Eritrositlerinden Elde Edilen Karbonik Anhidraz-I Enziminin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi, VIII. Biyokimya Dergisi Özel Sayı, C-71, 1992.
 3. Çiftçi, M., Nalbantoğlu B., Küfrevioğlu, Ö.İ., Bazı Antibiyotiklerin İnsan Eritrositlerinde Bulunan  Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi., XII. Ulusal Kimya Kongresi., Edirne., 219, 1998.
 4. Çelik Ş., Çiftçi  M., Özdemir S., Akbulut  Ö.,Elektroforetik Olarak Sığır Sütü Proteinlerinin Polimorfik Yapılarının İncelenmesi. I. Ulusal Kromatografi Kongresi., Kırıkkale., 28, 1999.
 5. Çiftçi  M., Küfrevioğlu Öİ., Özdemir H., Odabaşoğlu F., İnsan Eritrosit Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Enziminin Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması İçin Modifiye Edilmiş Bir Metot., I. Ulusal Kromatografi Kongresi., Kırıkkale., 27, 1999.
 6. Beydemir Ş, Küfrevioğlu Öİ, Çiftçi M , Özdemir H., İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz-II İzoenzimi Üzerinde Bazı İlaçların Aktivasyon ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi., XIII. Ulusal Kimya Kongresi., Samsun.,216., 1999.
 7. Çiftçi M., Özmen İ., Büyükokuroğlu ME., Pençe S., Küfrevioğlu Öİ.,  Metamizol ve Magnezyum Sülfatın Sıçan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine in vivo Etkileri., XIII. Ulusal Kimya Kongresi., Samsun.,238., 1999.
 8. Çiftçi M., Özmen İ., Büyükokuroğlu ME., Pençe S., Küfrevioğlu Öİ., Sodyum Sefuroksim, Metamizol  ve Magnezyum Sülfatın Sıçan Eritrosit Karbonik Anhidraz  Enzimi Üzerine in vivo Etkileri., XIII. Ulusal Kimya Kongresi., Samsun.,229., 1999.
 9. Çiftçi M., Özmen İ., Atıcı Ö., Demir Y.,  Küfrevioğlu Öİ., Bazı Bitkisel Hormonların Sıçan Eritrosit Karbonik Anhidraz ve Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimleri Üzerine in vivo Etkileri., XIII. Ukusal Kimya Kongresi., Samsun., 217., 1999.
 10. Özmen İ., Şenyayla F., Çiftçi M.,  Özkan B., Akdağ R. Küfrevioğlu Öİ., Erzurum   Bölgesinde Yaşayan 0,5 - 6 Yaş Grubu Çocuklarda Eritrosit Glukoz - 6 -Fosfat Dehidrogenaz, Karbonik Anhidraz Ve Hekzokinaz  Enzimleri Aktivitelerinin Belirlenmesi., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 76.,2000.
 11. Beydemir Ş., Çiftçi M., Küfrevioğlu Öİ. Koyun Eritrositlerinden Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılan Glukoz  6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların in vitro Etkileri., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 73.,2000.
 12. Yıldırım N., Bayram M.Ö., Çiftçi M. Küfrevioğlu Öİ., Sembolik ve Nümerik Metotlarla çok Enzimli Bağlı Sistemlerin Kinetiklerinin İncelenmesi., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 90.,2000.
 13. Şahin F., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M., Özbek A. Mikrobiyal İdentifikasyon Sistem (MIS) Kullanılarak Mikroorganizmaların Yağ Asitleri Profillerine Göre Tanılanması., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 102.,2000.
 14. Beydemir Ş., Çiftçi M., Küfrevioğlu Öİ., Özdemir H. İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz-I İzoenziminin Esteraz Aktivitesi Üzerine Bazı İlaçların Aktivasyon ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 74., 2000.
 15. Beydemir Ş., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. Gentamisin Sülfat'in İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri ve Sıçan Karbonik Anhidraz Enzimi Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır. 75., 2000.
 16. Gülçin İ., Oktay M., Öztürk L., Çiftçi M., Küfrevioğlu Öİ. Isırgan Otunun (Urtica Dioica) Antioksidant Enzimleri ve Antioksidant Komponentlerinin Aktivitelerinin Belirlenmesi., XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 88., 2000.
 17. Öztürk L., Gülçin İ., Çiftçi M., Oktay M., Küfrevioğlu Öİ. Ispanak (Spinacia Oleracea) ve Maydanoz (Petroselinum Crispum) Bitkilerinin Antioksidant Aktivite ve Antioksidant Enzim Aktivitelerinin Karşılaştırılması. XIV. Ulusal Kimya Kongresi., Diyarbakır., 96., 2000.
 18. Özbek A., Özbek E., Demirci E., Şahin F., Çiftçi M. The effects of Fusarium gramineaum on livers and duodena of rats., 12th European Kongres on Electron Microscopy., b-361., (9-14 temmuz 2000 Brno Czech republic).
 19. Çiltaş A., Çiftçi M., Erdoğan O., Hisar O. Bazı antibiyotiklerin gökkuşağı alabalık eritrositlerinde bulunan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi., İstanbul. B.K. S7, 2001.
 20. Çiftçi M., Şenyayla F., Küfrevioğlu Ö.İ. Bazı ilaçların insan eritrosit glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve hekzokinaz enzimleri üzerine in vitro, sıçan eritrosit hekzokinaz enzimi üzerine in vivo etkilerinin incelenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi., İstanbul. B.K. S8, 2001.
 21. Erat M., Şakiroğlu H., Çiftçi M. Bazı antibiyotiklerin insan eritrositlerinden saflaştırılan glutatyon  redüktaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi., İstanbul. B.K. S15, 2001.
 22. Beydemir Ş., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ., Kulaçoğlu D.N. Koyun göz lensinden glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve bu enzim üzerine bazı ilaçlar ve antibiyotiklerin inhibisyon veya aktivasyon etkilerinin incelenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi., İstanbul. B.K. S4, 2001.
 23. Çoban A., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ.  Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz  enziminin maydanoz bitkisinden  saflaştırılması ve karakterizasyonu. XV. Ulusal Kimya Kongresi., İstanbul. B.K. S9, 2001.
 24. Beydemir Ş., Çiftçi M., Yılmaz H., Küfrevioğlu Ö.İ. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enziminin tavuk, kaz ve hindi eritrositlerinden saflaştırılması ve karakterizasyonu. XVI. Ulusal Kimya Kongresi., Konya. B.K. BK-S6, 2002.
 25. Özmen İ., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. Normal ve enzim eksikliği tespit edilen şahıslarda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enziminin bazı kinetik özelliklerinin araştırılması. XVI. Ulusal Kimya Kongresi., Konya. B.K. BK-S10, 2002.
 26. Erat M., Şakiroğlu H., Çiftçi M., “Sığır Eritrositlerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, BK. S26, Konya, 2002.
 27. Çoban A., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. “Lahana Bitkisinden (Brassica Oleracea L.) Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Kısmi Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve  Enzim Üzerine Bazı Antibiyotiklerin İnhibisyon ve Aktivasyon Etkilerinin İncelenmesi” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, BK. S35, Konya, 2002.
 28. O. Hisar, Ş. Beydemir, M. Bülbül, M. Çiftçi, Ö. İ. Küfrevioğlu. “Gökkuşaği Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Solungaçlarından Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S17, İstanbul, 2003.
 29. M. Erat, H. Şakiroğlu, M. Çiftçi. “Bazı Antibiyotiklerin Sığır Eritrositlerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S28, İstanbul, 2003.
 30. M. Akyüz, M. Erat, M. Çiftçi, M. Bakan, K. Gümüştekin. “Bazı Antibiyotiklerin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan 6- Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S31, İstanbul, 2003.
 31. Ş. Beydemir, M. Çiftçi, H. Yılmaz. “Sıçan Eritrositlerinden 6- Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S3, İstanbul, 2003.
 32. H. Demir, Ş. Beydemir, M. Çiftçi. “Aşotu Yapraklarından Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Araştırılması”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-S22, İstanbul, 2003.
 33. Özmen İ., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ., Çürük M.A. Erzurum Bölgesinde Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Tespit Edilen Şahıslarda Mutasyon İçeren Ekzonların Belirlenmesi ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. XVIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, SB-24, Trabzon, 2004.
 34. Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M., Beydemir Ş., Özdemir H., Çankaya M., Gülçin İ., Budak H., Eichele G. Fare Hekzokinaz ve Glukokinaz cDNA’larının Üretilmesi ve İn Situ Hibridizasyon Tekniği ile Gen Ekspresyon Analizi. XVIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, SB-22, Trabzon, 2004.
 35. Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ., Beydemir Ş., Özdemir H., Çankaya M., Gülçin İ., Eichele G. Fare süperoksit dismutaz-3 geninin cDNA’sının üretilmesi ve in situ hibridizasyon tekniği ile gen ekspresyon analizi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-443, Kars, 2004.
 36. Altınkaynak K., Şükrü B., Çiftçi M., Bakan N. Karbonik anhidraz-I ve II izoenzimlerinin insan eritrositlerinden saflaştırılması ve bazı ilaçların bu izoenzimler  üzerine in vitro, tavşan eritrosit karbonik anhidraz üzerine in vivo etkilerinin belirlenmesi. I. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, sözlü Sunum-18, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004.
 37. Altun M., Türkoğlu V., Çiftçi M., Özdemir H., Küfrevioğlu Ö.İ. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin van gölü balığı karaciğer ve eritrositlerinden saflaştırılması ve karakterizasyonu. I. ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, sözlü Sunum-17, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2004.
 38. Çomaklı V., Küfrevioğlu Öİ., Çiftçi M., Gülçin. İ., Çankaya M., Eichele G. Fare genomunda bulunan bazı oksidatif fosforilasyon yolu ve antioksidant enzim genlerinin cDNA'larının üretilmesi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKS7, 416, 2005.
 39. Öztürk L., Bülbül M., Elmastaş M., Çiftçi M. Katalaz enziminin maydanoz (petroselinum hortense) bitkisinden saflaştırılması ve karakterizasyonu. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKS9, 418, 2005.
 40. Aygül İ., Çiftçi M., Şentürk M., Özdemir H. Sığır karaciğerinden dihidropirimidin dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve bazı antibiyotiklerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi. Metabolizmanın Regülasyonu ve Metabolik Regülasyon Lisansüstü Yaz Okulu. Trabzon, 29 Haziran- 06 Temmuz, 2008, s 7.
 41. Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftci M. 2’, 5’-ADP Sepharose 4B ligandı kullanılarak NADPH ve NADP+’yi kullanan bazı enzimlerin afinite kromatografisi ile saflaştırılması. (Ç02) V. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Ayvalık, Balıkesir.
 42. Akkemik E, Özgeriş F.B, Aksakal E, Çiftci M. Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, S 11.
 43. Adem Ş, Çiftci M. Sıçan Böbreğinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimlerinin Afinite Kromatografisiyle Tek Basamakta Saflaştırılması. Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, S 22.
 44. Şentürk, M., Şahin, A., Çiftci, M., Küfrevioğlu, Ö.İ., Varoğlu, E., 2010. Radyoaktif  Talyum-201’in  İnsan Karbonik Anhidraz Enzim Aktivitesine Etkisi. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Eskişehir, S-35.
 45. Şişecioğlu, M., Özdemir, H., Küfrevioğlu, Ö.İ., Çiftci, M., Budak, H., Çankaya, M., Şentürk, M., Ekinci, D., Eichele, G. Fare Genomunda Bulunan Safra Asitleri Sentezinde Görev Alan Bazı Enzim Genlerinin cDNA'larının Üretilmesi ve İn Situ Hibridizasyonu İle Gen Ekspresyon Analizi. I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya.

 

B) POSTERLER

 

 1. Beydemir Ş, Küfrevioğlu, Ö.İ., Özdemir, H., Çiftçi, M., Investigation of the Activation and Inhibition Effects of Some Medicines on Human Erythrocyte Carbonic Anhydrase–I Isozyme., The First International Biosciences Days., P-307., Antalya.,1999.

 

 1. Altıkat S., Keleş MS., Çiftçi M., Bakan N., The Investigation of the in vivo and in vitro effets of Some Drugs and Chemicals on Glucose-6-phosphate Dehydrogenase. The First International Biosciences Days., P-318., Antalya.,1999.

 

 1. Kulaçoğlu D.N., Çiftçi M., Koçer İ., Baykal O., Güllülü G. Glucose-6-phosphate Dehydrogenase and Carbonic Anhydrase Levels in Erythrocytes of Cataractous Patients. XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology. İstanbul, 2001, Final Program and Abstract Book. 87.

 

 1. Odçıkın E., Özdemir H., Çiftçi M., Çapoğlu İ. Hipertiroidili hastalarda eritrosit çinko seviyesi ve karbonik anhidraz, hekzokinaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim aktivitelerinin incelenmesi. XV. Ulusal Kimya Kongresi., İstanbul. B.K. P9, 2001.

 

 

 1. Yılmaz H., Çiftçi M., Beydemır Ş., Küfrevioğlu Ö.İ., ve Altıkat S., “Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz  Enziminin Manda Eritrositlerinden  Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, B.K. P57, Konya, 2002.

 

 1. Demir H., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. “Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz  Enziminin Madımak Yapraklarından  Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” XVI. Ulusal Kimya Kongresi, BK. P52, Konya, 2002.

 

 1. M. Erat, M. Çiftçi, H. Şakiroğlu. “Melatonin Bileşiğinin Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi”. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-P18, İstanbul, 2003.

 

 1. Erat M., Çiftçi M., Şakiroğlu H. Metronidazolün İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine İn Vitro, Sıçan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine İn Vivo Etkileri.XVIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-077, Trabzon, 2004.

 

 1. Demir, H., Beydemir, Ş., Çiftçi, M., Küfrevioğlu Ö.İ.  Madımak Yapraklarından Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-534, Kars, 2004.

 

 1. Çiftçi M., Erat M., Ulusu G. Koyun Karaciğerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-549, Kars, 2004.

 

 1. Çiftçi, M., Erat, M., Gepdiremen, A., İskenderov, T. Koyun Karaciğer Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimleri Üzerine Bazı Yılan Zehirlerinin in vitro Etkileri. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, BK-548, Kars, 2004.

 

 1. Çankaya M., Özdemir H., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M., Beydemir Ş., Gülçin İ., Eichele G. Fare Genomunda Bulunan Bazı Glikoliz Yolu Genlerinin cDNA’larının Üretilmesi, antisens mRNA Üretimi ve in situ Hibridizasyonu ile Gen Ekspresyon Analizi. 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, P-039, Antalya, 2005.

 

 1. Budak H., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ., Beydemir Ş.,  Çankaya M., EicheleG. Fare genomunda bulunan bazı TCA devri enzim genlerinin cDNA’larının üretilmesi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKP49, 476, 2005. Biyokimya Dalında Poster Birincilik Ödülü.

 

 1. Emirçupani T., Küfrevioğlu Ö.İ.,  Çiftçi M.,  Özdemir H.,  Çankaya M.,  Eıchele G. Fare genomunda bulunan bazı yağ asitleri β-oksidasyon yolu enzim genlerinin cDNA’larının üretilmesi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKP50, 477, 2005.

 

 1. Çiftçi M., Beydemir Ş., Ekinci D., Şişecioğlu M. Tavuk eritrositlerinden glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve enzim aktivitesi üzerine bazı ilaçların etkilerinin incelenmesi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKP57, 484, 2005.

 

 1. Beydemir Ş., Çiftçi M., Kuzu M., Küfrevioğlu Ö.İ. Manda eritrositlerinden saflaştırılan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin aktivitesi üzerine bazı ilaçların in vitro etkilerinin incelenmesi. XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKP58, 485, 2005.

 

 1. Çankaya M., Özdemir H., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M., EicheleG. Fare genomundaki bazı G-protein bağlayıcı reseptör genlerinin cDNA'larının üretilmesi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi. İzmir, BKP56, 483, 2005.

 

 1. Çankaya M, Özdemir H, Küfrevioğlu Ö.İ, Çiftçi M, Eichele G. Fare genomunda bulunan bazı MAP-kinaz enzim genlerinin cDNA’larının üretilmesi ve in situ hibridizasyonu ile gen ekspresyon analizi. XX. Ulusal Kimya Kongresi. Kayseri, BKP 24, 2006.

 

 1. Adem Ş, Çiftçi M. Bazı ilaçların insan eritrositlerinden saflaştırılan 6-fosfoglukonat dehidrogenaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. XX. Ulusal Kimya Kongresi. Kayseri, BKP 01, 2006.

 

 1. Şentürk M, Küfrevioğlu Ö.İ, Çiftci M. Bazı ilaçların insan eritrositlerinden saflaştırılan glutatyon redüktaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. XX. Ulusal Kimya Kongresi. Kayseri, BKP 02, 2006.

 

 1. D. Ekinci, S. Beydemir, O.I. Küfrevioğlu M. Ciftci, M. Cankaya, H. Ozdemir, G. İlhami and G. Eichele. Gen expression analysis of carbonic anhydrase isoenzyme genes in Mouse genome by in situ hybridization. The FEBS Journal. İstanbul, TURKEY, PP-644, 2006.

 

 1. Ozabacigil F, Beydemir S, Bakan N, Gumustekin K, Ciftci M. Purification of human erythrocytes 6PGDH enzyme, research the effects of some drugs on enzyme activity in vitro, in vivo. The FEBS JOURNAL 273: 289-289, 2006.

 

 1. Şentürk M., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. Bazı salisilik asit türevlerinin insan eritrositlerinden saflaştırılan glutatyon redüktaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi. Malatya, BIY016P, 2007.

 

 1. Çoban A.K., Şentürk M., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M. Bazı metallerin insan eritrositlerinden saflaştırılan glutatyon redüktaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. XXI. Ulusal Kimya Kongresi. Malatya, BIY069P, 2007. Biyokimya Dalında Poster Üçüncülük Ödülü.

 

 1. Şentürk M., Gülçin İ., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. İnsan eritrosit glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve dantrolenin enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkisinin incelenemesi. IV. Ulusal (Uluslararası katkılı) Afinite Teknikleri Kongresi. Muğla, 04–07 Mayıs 2008, s 60.

 

 1. Şişecioğlu M., Özdemir H., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M., Budak H., Çankaya M., Şentürk M., Ekinci D., Eichele G. Fare genomunda bulunan bazı kolesterol sentez metabolizma genlerinin in situ hibridizasyonu tekniği ile gen ekspresyon analizi. Metabolizmanın Regülasyonu ve Metabolik Regülasyon Lisansüstü Yaz Okulu. Trabzon, 29 Haziran- 06 Temmuz 2008, s 13.

 

 1. Çankaya M., Özdemir H., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftçi M., Şişecioğlu M., Budak H., Eichele G. Fare genomunda bulunan glutamat metabolizması transaminaz genlerinin değişik embriyonik evreler ve yetişkin fare beynindeki (p56) ekspresyonlarının in situ hibridizasyonu tekniği ile analizi. Metabolizmanın Regülasyonu ve Metabolik Regülasyon Lisansüstü Yaz Okulu. Trabzon, 29 Haziran- 06 Temmuz 2008, s 14.

 

 1. Şentürk M., Çiftçi M., Küfrevioğlu Ö.İ. Tirozinden sentezlenen bazı katekolaminlerin insan eritrosit glutatyon redüktaz enzimi üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi. Metabolizmanın Regülasyonu ve Metabolik Regülasyon Lisansüstü Yaz Okulu. Trabzon, 29 Haziran- 06 Temmuz 2008, s 16.

 

 1. Senturk  M., Ekinci  D., Kufrevioglu  O. I., Ciftci  M., Ozdemir H., Cankaya  M. Sisecioglu M., Budak H., Eichele G. Analyzing the expression patterns of some genes belonging to alanine and aspartate pathways using in situ hybridization on mouse embryo. ESP07, International Enzyme Engineering Symposium, 01-05 October 2008, Kuşadası, TURKEY.

 

 1. Akkemik E, Şentürk M, Koçak F.B, Taşer P, Çiftci M. İnsan eritrosit glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı ilaçların enzim aktivitesi üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-002.

 

 1. Aygül İ, Şentürk M, Özdemir H, Çiftci M. Sığır karaciğerinden dihidropirimidin dehidrogenaz enzimininin saflaştırılması ve bazı antibiyotiklerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-008.

 

 1. Beydemir Ş, Erdoğan O, Çiftci M., Ceyhun S.B, Şentürk M, Ekinci D, Küfrevioğlu İ.Ö. İnsan pankreas dokusundan karbonik anhidraz-ıı izoenziminin klonlama yöntemi ile saflaştırılması ve bazı kimyasal maddelerin enzim aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi. 23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 16-20 Haziran 2009, EP-011.

 

 1. Tarancı A, Taşer P, Erdoğan O, Çiftci M. Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-6.

 

 1. Ekinci D, Şentürk M, Çiftci M. Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Sığır Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı İlaçlara Karşı Enzim Kinetiğinin Belirlenmesi. Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-18.

 

 1. Aygül İ, Çiftci M, Özdemir H. Hindi Karaciğerinden Dihidropirimidin Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi, Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-39.

 

 1. Karaman M, Akkemik E, Çiftci M. İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi. Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-46.

 

 1. Taşer P, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu, Kromatografi 2010 16-19 Haziran, Erzurum, P-63.

 

 1. Kuzu, M., Şentürk, M., Çiftci, M. İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz ve Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenez Enzimleri Üzerine Safraninin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2009, 26-29 Eylül 2009. Trabzon P-72.

 

 1. Tarancı A., Çiftci M. Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Eritrositlerinden 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enziminin Saflastırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-017.

 

 1. Akkemik E., Çiftci M. Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-048.

 

 1. Kuzu M., Çiftci M. NADPH-Sitokrom C Redüktaz Enziminin Van Gölü Balığından (ChalcalburnusTarichi) Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-120.

 

 1. Akkemik E., Taser P., Tarancı A., Budak H., Çiftci M. Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-139.

 

 1. Adem S., Çiftci M. Sıçan Kalbinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6- Fosfoglukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimlerinin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-164.

 

 1. Çomaklı V., Akkemik E., Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftci M. Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum, BP-168.

 

 1. Taser P., Akkemik E., Aydın S., Çiftci M. Glutatyon redüktaz enziminin hindi karaciğerinden saflaştırılması ve bazı pestisitlerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-19.

 

 1. Akkemik E., Taser P., Aydın S., Çiftci M. Glutatyon-S-transferaz enziminin hindi karaciğerinden saflaştırılması ve bazı pestisitlerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-21.

 

 1. Demirdağ, R., Şentürk, M., Çiftci, M., Küfrevioğlu, Ö.İ. Bazı Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalık Karaciğer Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-53.

 

 1. Yerlikaya, E., Şentürk, M., Çiftci, M., Küfrevioğlu, Ö.İ. Gökkuşağı Alabalık Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-56.

 

 1. Kuzu M., Akkemik E., Comakli V., Ciftci M., Kufrevioglu Ö.İ. In Vitro Effects of Some Metals on Carbonic Anhydrase I and II Isozymes Activities from Van Lake Fish (Calcalburnus tarichi) Gill, The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) April 11-15, 2012. Antalya, Turkey, p 46.

 

 1. Taser P., Akkemik E., Ciftci M. The Investigation of Inhibitory Effects of Some Metal Ions on Turkey. Erythrocyte Carbonic Anhydrase I and II. The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) April 11-15, 2012. Antalya, Turkey, p 63.

 

 1. Adem Ş., Akkemik E., Akşit H., Taşer P., Tüfekçi A.R., Demirtaş İ., Çiftci M. In Vitro Effects of some Natural Products on Human Cytosolic hCA I and II. The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) April 11-15, 2012. Antalya, Turkey, P 81.

 

 1. Aygül İ., Çiftci, M. In vitro inhibition of bovine liver carbonic anhydrase by some drugs. The 9th International Conference on Carbonic Anhydrase (CA) April 11-15, 2012. Antalya, Turkey, P 110.

 

 1. 53.  Taser P, Akkemik E., Aydın S, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon Redüktaz Enzim aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-10.

 

 1. 54.  Güller U, Taşer P, Çiftci M, Küfrevioğlu Ö.İ. Palamut Balığı karaciğerinden Glutatyon S transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı metal İyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine etkilerinin İncelenmesi, Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-34.

 

 1. 55.  Özaslan M.S. Çiftci M. Glutatyon S-Transferaz Enziminin Van Gölü Balığı Solungacından Saflaştırılması ve Bazı Metal İyonlarının Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-43.

 

 1. 56.  Adem Ş, Çiftci M. Sıçan Dalak  Glukoz  6-Fosfat  Dehidrogenaz,  6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz   ve Glutatyon  Redüktaz  Enzimlerinin  Saflaştırılması  ve Karakterizasyonu. Kromatografi 2013 19-22 Haziran, Bursa, P53.

 

 1. 57.  Akkemik E, Taser P, Aydın S, Çiftci M. Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan Glutatyon-S-Transferaz Enzim aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-126.

 

 1. 58.  Akkemik E, Taser P, Aydın S, Çiftci M. Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır, P-21.

 

 1. 59.  Akkemik E, Çiftci M., Hindi Karaciğerinden Saflaştırılan NADPH-Sitokrom P450 enzimim aktivitesi üzerine bazı Metal İyonlarının etkileirnin İncelenmesi. Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013, Bursa, P-125.

 

 1. 60.  Çomaklı V, Akkemik E, Küfrevioğlu Ö.İ., Çiftci M. Bazı Metal İyonlarının Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Saflaştırılan Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması. Kromatografi 2012, 5-9 Haziran 2012, Tokat, P-19.

 

 1. 61.  Özgençli İ, Çiftci M., Purification and characterization of mitochondrial thioredoxin reductase enzyme from rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) liver and investigation of some metal ions’ in vitro effects on enzyme activity. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress, 2014, 9-12 September. Isparta, 59 (Üçüncülük Ödülü Almıştır).

 

 1. 62.  Akkemik E, Çiftci M., Hindi glutatyon S transferaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu. 15. Ulusal kromatogafi Kongresi. 8-10 Nisan 2015, UŞAK, 69.

 

 1. 63.  Akkemik E, Çiftci M., Hindi yürek 6-fosfoglukonat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu. 15. Ulusal kromatogafi Kongresi. 8-10 Nisan 2015, UŞAK, 70.

 

 1. 64.  Güller P, Güller U, Çiftci M., İnsan eritrosit glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı ilaçlarınenzim aktivitesi üzerine inhbisyon etkisinin incelenmesi. 15. Ulusal kromatogafi Kongresi. 8-10 Nisan 2015, UŞAK, 123. (Üçüncülük Ödülü Almıştır).
 
E. Araştırma Projeleri
 
 1. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 104.000.000.-TL ile desteklenen 1996/26 nolu “Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin İnsan Eritrositlerinde Bulunan Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU, Mehmet ÇİFTÇİ (tamamlandı).
 2. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 800.000.000.-TL ile desteklenen 1998/54 nolu “Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerinde Bazı İlaçların İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Okt.Mehmet ÇİFTÇİ (Tamamlandı).
 3. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 2.000.000.000.-TL ile desteklenen 1999/12 nolu “Bazı İlaçların Sıçan Eritrositlerinde Bulunan Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktiviteleri Üzerine İn Vivo Etkilerinin Araştırılması” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Uzman İsmail ÖZMEN (Tamamlandı).
 4. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 12.000.000.000.-TL ile desteklenen 1999/39 nolu “Moleküler Metodlar Kullanılarak Bitki Patojenlerinin Tanısı ve Bitki Hastalıklarının Teşhisi” konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Fikrettin ŞAHİN, Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr. Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Arş.Gör.M. Figen DÖNMEZ, Arş.Gör. Recep KOTAN (Tamamlandı).
 5. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 20.000.000.000.-TL ile desteklenen 2000/63 nolu “Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz  Eksikliği Tespit Edilen Hastaların Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Varyantlarının Mutasyon Noktalarının PCR, RFLP, SSCP ve DNA Dizi Analizi Yöntemleri Kullanılarak  Belirlenmes” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU ve Doç.Dr.recep AKDAĞ, Yardımcı Araştırmacılar, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Akif ÇÜRÜK, Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Uzman İsmail ÖZMEN, Uzman Dr.Mustafa BÜYÜKAVCI, Dr.Hasan KOCAEFE (Tamamlandı).
 6. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 20.000.000.000.-TL ile desteklenen 2000/09 nolu “Bitki hastalıkları ile mücadelede kullanılabilecek etkili biyolojik kontrol ajanlarının belirlenmesi ve bunların memeliler üzerindeki etkilerinin araştırılması ” konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Fikrettin ŞAHİN, Yardımcı Araştırmacılar Doç.Dr. Erkol DEMİRCİ, Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZBEK (Tamamlandı).
 7. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 8.000.000.000.-TL ile desteklenen 2001/29 nolu “Değişik hayvansal ve bitkisel kaynaklardan glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu ve bazı ilaç ve kimyasal maddeler tarafından inhibisyon veya aktivasyon etkilerinin incelenmesi” konulu proje Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ Yardımcı Araştırmacılar. Prof.Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, Arş.Gör. Şükrü BEYDEMİR, Arş.Gör. Abdulkadir ÇOBAN (Tamamlandı).
 8. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 10.000.000.000.-TL ile desteklenen 2001/164 nolu “Bakterilerden Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu” konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ Yardımcı Araştırmacılar, Doç.Dr.Fikrettin ŞAHİN, Arş.Gör.Mustafa ERAT, Okt.Ahmet ADIGÜZEL (Tamamlandı).
 9. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 8.000.000.000.-TL ile desteklenen 2001/30 nolu “Glutatyon redüktaz ve glutatyon peroksidaz enzimlerinin saflaştırılması, karakterizasyonu, bazı ilaç ve kimyasalların in vivo ve in vitro etkilerinin incelenmesi” konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr Halis ŞAKİROĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Arş.Gör. Mustafa ERAT   (Tamamlandı)
 10. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 8.000.000.000.-TL ile desteklenen 2001/86 nolu “Gökkuşağı alabalıklarından Glukoz 6- fosfat dehirogenaz (G-6-PD), Glutatyon Redüktaz (GSH) ve Karbonik anhidraz (CA) ezimlerinin saflaştırılması, karakterizasyonu ve  bakteriyel  hastalıklarda kullanılan bazı ilaç ve kimyasalların bu enzimlerin aktiviteleri üzerine in vivo ve in vitro etkileri” konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Orhan ERDOĞAN, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr.Abdulkadir ÇİLTAŞ, Arş.Gör.Olcay HİSAR (Tamamlandı).
 11. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 10.000.000.000.-TL ile desteklenen 2001/120 nolu “bazı Fare genlerinin cDNA’larının üretilmesi, klonlanması, antisens mRNA’larının üretimi ve in situ hibridizasyonu”  konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr. Hasan ÖZDEMİR, Arş.Gör. Şükrü BEYDEMİR, Arş.Gör. İlhami GÜLÇİN  (Tamamlandı).
 12. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 18.000.000.000.-TL ile desteklenen 2002/47 nolu “Değişik Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklardan Bazı Oksidatif Enzimlerin Saflaştırılması, Karekterizasyonu, Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin Etkilerinin İncelenmesi” konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ,   Arş.Gör.Dr.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı).
 13. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca 80.000.000.000.-TL ile desteklenen TBAG-2223 (102T166) nolu “Bazı Fare Genlerinin cDNA’larının Üretilmesi, Klonlanması, ve In situ Hibridizasyon Tekniği ile Gen Ekspresyon Analizi” konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Doç.Dr.Fikrettin ŞAHİN,  Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Arş.Gör.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı).
 14. Devlet Planlama Teşkilatınca 110.000.000.000.-TL ile desteklenen 2003K/09 nolu “Bazı Fare Genlerinin cDNA’larının Üretilmesi, Klonlanması, Antisens mRNA’ların Üretimi ve In situ Hibridizasyon Tekniği ile Gen Ekspresyon Analizi” konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Doç.Dr.Fikrettin ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr.Şükrü BEYDEMİR, Yrd.Doç.Dr.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı).
 15. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 8.000.000.000.-TL ile desteklenen 2003/187 nolu “Değişik hayvansal ve bitkisel kaynaklardan katalaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaç ve kimyasal maddeler tarafından inhibisyonu kinetiklerinin incelenmesi”. Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr. Hülya DEMİR, Belinda ORAL, M.Fevzi POLAT (Tamamlandı).
 16. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 40.000.000.000.-TL ile desteklenen 2004/169 nolu “Değişik hayvansal ve bitkisel dokulardan katalaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaç ve kimyasal maddelerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi”. Doç.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Hasan ÖZDEMİR, Harun BUDAK (Tamamlandı).
 17. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca  145.200.-YTL ile desteklenen 106T175 nolu “Farede Bazı  Lipid ve Amino Asit  Metabolizması  Enzim  Genlerinin Ekspresyon Analizi”  konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar, Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Hasan ÖZDEMİR, Arş.Gör. Murat ÇANKAYA, Arş.Gör. Deniz EKİNCİ, Arş.Gör. Melda ŞİŞECİOĞŞU, Harun BUDAK, Müslüm KUZU, Murat ŞENTÜRK (Tamamlandı).
 18. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca 20.000.-YTL ile desteklenen 108T213 nolu “Tedavide Kullanılan Bazı İlaçların İnsan Eritrosit Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfo Glukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimleri Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi”  konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar, Ebru AKKEMİK (Tamamlandı).
 19. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 10.000.-TL ile desteklenen 2009/250 nolu “Glutatyon Redüktaz Enziminin Gökkuşağı Alabalığı Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar, Doç.Dr. Orhan ERDOĞAN, Arş.Gör.Pınar Taşer (Tamamlandı).
 20. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 14.000.-TL ile desteklenen 2010/36 nolu “Glutatyon redüktaz enziminin hindi karaciğerinden saflaştırılması ve karakterizasyonu” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar, Yrd.Doç.Dr. İmdat AYGÜL, Arş.Gör.Pınar Taşer (Tamamlandı).
 21. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 50.000.-TL ile desteklenen 2010/279 nolu “Tip60’ın Sirkadian Gen ekspresyonu Üzerindeki Etkisinin Fare Karaciğerinde İncelenmesi.” konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Harun BUDAK, Prof.Dr. Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Prof.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Doç.Dr. Orhan ERDOĞAN (Tamamlandı).
 22. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 10.000.-TL ile desteklenen 2011/94 nolu “Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı İlaç ve Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar: Doktora Öğrencisi Ebru AKKEMİK (Tamamlandı).
 23. TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca 25.000.-YTL ile desteklenen 111T040 nolu “Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) eritrositlerinden glutatyon redüktaz enziminin saflaştırılması ve bazı metallerin enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi”  konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar, Ebru AKKEMİK, sevil AYDIN (Tamamlandı).
 24. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca 12.000.-TL ile desteklenen 2012/150 nolu “Tiyoredoksin redüktaz enziminin gök kuşağı alabalığı ve hindi karaciğlerinden saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaç ve kimyasalların enzim aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi” konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Doktora Öğrencisi İlknur ÖZGENÇLİ, Doktora Öğrencisi Yusuf Temel (Tamamlandı).
 
F. Yayınlanmış Ders Notları
 1. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu (Bazı Bölümler).
 2. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu (Bazı Bölümler).
 3. Biyoinformatik-I (Yönlendirilmiş Mutagenez 109-118)
 4. Biyokimya Kitabı. Palme Yayıncılık, Editör: Adil Denizli, Ayse Kevser Özden, Bölüm Adı: Calvin Döngüsü ve Pentoz Fosfat Yolu, 2013, Ingilizce
 
G. Katıldığı Etkinlikler
 
 1. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu, 13–24 Eylül 1999, Erzurum,  Organizasyon ve Uygulama Komitesi Üyesi.
 2. II.Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu, 15-20 Mayıs 2000, Erzurum,  Organizasyon ve Uygulama Komitesi Üyesi.
 3. Biyoinformatik-2003 (Teori ve Uygulama) Lisansüstü Yaz Okulu, 22-28 Haziran 2003, Erzurum, Öğretim Üyesi.
 4. Biyoinformatik-I (Teori ve Uygulama) Lisansüstü Yaz Okulu, 20-26 Haziran 2004, Lara-Antalya  (Biyoinformatik-2003’ün tekrarı), Öğretim Üyesi.
 5. VII.Ulusal Kromatografi Kongresi, 13-15 Haziran 2007, Kırıkkale  Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi.
 6. Su Ürünlerinde Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (9-14 Haziran 2008)
 
H. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları
 Türk Biyokima Derneği