Akademik Personel

Adı Soyadı : RAMAZAN SOLMAZ
Fakülte : FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Personel Türü : AKADEMİK
Bölüm : KİMYA
Ünvanı: Doç.Dr.
E-Posta : rsolmaz@bingol.edu.tr
Dahili : 2546
Oda No :


International Journal of Hydrogen Energy (IJHE) (Assistant Subject Editor)

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy/

 

Turkish Journal of Chemistry, Konuk Editör (2015)

ISRN Corrosion (Editor/Editorial Board Member) (The journal has been merged into International Scholarly Research Notices in 2014)

International Journal of Corrosion (Editor/Editorial Board Member)

Journal of Materials and Environmental Science (Editorial Board Member)

Progress in Color, Colorants and Coatings (Editor/Editorial Board Member)

International Scholarly Research Notices (Editorial Board Member)

American Journal of Energy and Power Engineering (Editorial Board Member)

American Journal of Chemistry and Application (Editorial Board Member)

 

h-indeksi (WOS): 21, Atıf Sayısı (WOS): 1301 (Updated on July, 2015)


Detaylı bilimsel çalışmaları için tıklayınız (Web of Science).

Detaylı bilimsel çalışmaları için tıklayınız (Scopus).

Detaylı bilimsel çalışmaları için tıklayınız (Google Scholar).


Uzmanlık Alanları: Elektrokimya, Yenilenebilir Enerji kaynakları, Hidrojen Enerjisi, Malzeme Teknolojisi, Yakıt Pilleri, İletken Polimerler, Korozyon

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  Kimya  Çukurova  Üniversitesi   2001
Yüksek Lisans  Kimya  Çukurova  Üniversitesi   2004
Doktor  Kimya  Çukurova  Üniversitesi   2009
Doçent  Kimya  Bingöl Üniversitesi  2012
       

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Değişik Metal Elektrotlarla Elektrokimyasal Yolla Asidik ve Bazik Ortamlarda Hidrojen Gazı Eldesi

Doktora Tez Başlığı:

Hidrojen Gazı Eldesi ve Metanol Elektrooksidasyonu için Katalitik Elektrot Geliştirilmesi

GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
 Arş. Gör.  Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi   2002  2009
 Yrd. Doç.  Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi  2009 2012
 Doç.  Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi  2012  
       
       

  

SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz  KİM 573 İleri Fizikokimya I  0  
 KİM 343 Fizikokimya Laboratuvarı I  4  
 KİM 361 Gündelik Yaşamda Kimya Uygulamaları 2  0  
KİM 473 Yenilenebilir Enerji Kaynakları I 2  0  
KİM 101 Kimya 4  0  
Bahar  KİM 573 İleri Fizikokimya II 3   0   
 KİM 579 Korozyon ve Korozyonun Önlenmesi  3   0  
 KİM 372 Polimer Kimyası 2  0  
 KİM 462 Proje 0  2  
 KİM 454 Biyokimya Laboratuvarı  0  4  

Yönetilen Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

 1. Ni-Pt Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotun Bazik Ortamda Hidrojen Gazı Çıkışına Katalitik Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ali GÜNDOĞDU (Tamamlandı).
 2. Demir İçeren Katalitik Yüzeyli Elektrot Malzemelerinin Hazırlanması ve Hidrojen Gazı Çıkışına Katalitik Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Nevzat ÇAĞLAYAN (Tamamlandı).
 3. CuMo Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Katalitik Etkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selman BOYLU (Tamamlandı).
 4. Doğrudan Metanollü Yakıt Pillerinde Kullanılmak Üzere Bakır İçerikli Anot Malzemelerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mustafa IŞIK (Tamamlandı).
 5. Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 5-merkapto-1-metiltetrazol’un inhibitör etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Aleattin Çelik (Devam ediyor).
 6. Pirincin Deniz Suyundaki Korozyonuna Rodaninin İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Vehbi Yılmaz (Devam ediyor).
 7. MoPd Katalizörlerin Elektroliz Sisteminde ve Doğrudan Metanollü Yakıt Pillerinde Elektrot Malzemesi Olarak Kullanımlarının İncelenmesi, Derya Dilek Demir, (Devam ediyor).

Ödüller:

 1. TÜBİTAK - BİDEB 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2006-2009.
 2. Bingöl Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 3.’lük Ödülü
 3. TÜBİTAK bilimsel yayın teşvik ödülleri (2005-2013) (24 Adet)
 4. Electrochimica Acta Top Cited Article 2008 to 2009 Award, 2010 (International)
 5. 2012 Kurt Schwabe Prize, 2012 (International)
 6. Bingöl Üniversitesi 2011 Yılı Akademik Personel Bilimsel Etkinlik 1.’lik Ödülü, 2012
 7. Tavz Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği 4. Geleneksel Bingöl Başarı Ödülü, 2012
 8. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Top Cited Author Award, 2013 (International)
 9. Bilim Kahramanaları Derneği- 2013 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülü.
 10. FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü, 2014
 11. Materials Chemistry and Physics Most Cited Articles Since 2010 from Scopus Award, Elsevier 2015 (International)
 12. Corrosion Science Most Cited Article Award for 2011, Elsevier 2015 (International)

 

Hakemlik Yaptığı  Dergiler:

i) Uluslararası Dergiler (292 papers for 53 journals) (Updated on June, 2015)

1- International Journal of Hydrogen

2- Energy & Environmental Science

3- Journal of Materials Chemistry

4- Electrochimica Acta

5- Polymer

6- Physical Chemistry Chemical Physics

7- Corrosion Science

8- Journal of Solid State Electrochemistry

9- Surface and Coatings Technology

10-Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects

11- Desalination

12- Current Applied Physics

13- Chemical Engineering Communications

14- Corrosion Engineering Science and Technology

15- International Journal of Physical Sciences

16- Arabian Journal of Chemistry

17- Journal of Materials and Environment Science

18- Journal of Corrosion Science and Engineering

19- Industrial & Engineering Chemistry Research

20- Materials Science and Engineering B

21- Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering

22- Journal of Petroleum Science and Engineering

23- E-Journal of Chemistry

24- Ionics

25- The Arabian Journal for Science and Engineering

26- ISRN Corrosion

27- Journal of Scientific Research and Reviews

28- Journal of Material sciences & Engineering

29- Recent Patents on Corrosion Science

30- Research on Chemical Intermediates

31- Türk Kimya Dergisi

32- Cellulose

33- Journal of Environmental Chemical Engineering

34- Progress in Color, Colorants and Coatings

35- Progress in Organic Coatings

36- Materials Chemistry and Physics

37- Electrochemistry Letters

38- Journal of Power Sources

39- Fuel

40- Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly

41- The Korean Journal of Chemical Engineering

42- Journal of The Electrochemical Society

43- Journal of Surfactants and Detergents

44- Journal of Adhesion Science and Technology

45- Journal of Advanced Research

46- Indian Journal of Engineering & Materials Sciences

47- Bulgarian Chemical Communications

48- International Research Journal of Public and Environmental Health

49- Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

50- International Research Journal of Chemistry

51-International Journal of Industrial Chemistry

52- Polymer Composites

53- Green Chemistry Letters and Reviews


ii) Ulusal Dergiler


A. Uluslararası (SCI) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Inhibition effect of rhodanine for corrosion of mild steel in hydrochloric acid solution, Protection of Metals 41 (2005) 581-585 (DOI: 10.1007/s11124-005-0083-3).
 2. G. Kardaş, R. Solmaz, Electrochemical investigation of barbiturates as green corrosion inhibitors for mild steel protection, Corrosion Reviews 24 (2006) 151-171 (DOI: 10.1515/CORRREV.2006.24.3-4.151).
 3. R. Solmaz, G. Kardaş, Hydrogen evolution and corrosion performance of NiZn coatings, Energy Conversion and Management 48 (2) (2007) 583–591 (DOI: 10.1016/j.enconman.2006.06.004).
 4. G. Kardaş, R. Solmaz, Electrochemical synthesis and characterization of a new conducting polymer: Polyrhodanine, Applied Surface Science 253 (7) (2007) 3402–3407 (DOI: DOI: 10.1016/j.apsusc.2006.07.042).
 5. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The rhodanine inhibition effect on the corrosion of a mild steel in acid along the exposure time, Protection of Metals 43 (2007) 476-482 (DOI: 10.1134/S0033173207050104).
 6. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Adsorption and corrosion inhibitive properties of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole on mild steel in hydrochloric acid media, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 312 (1) (2008) 7-17 (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2007.06.035).
 7. R. Solmaz, G. Kardaş, M. Çulha, B. Yazıcı, M. Erbil, Investigation of adsorption and inhibitive effect of 2-mercaptothiazoline on corrosion of mild steel in hydrochloric acid media, Electrochimica Acta 53 (20) (2008) 5941-5952 (DOI: 10.1016/j.electacta.2008.03.055).
 8. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Citric acid as a natural corrosion inhibitor for aluminum protection, Corrosion Engineering Science and Technology 43 (2008) 186-191 (DOI: 10.1179/174327807X214770).
 9. R. Solmaz, M.E. Mert, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in H2SO4 solution and synergistic effect of iodide ion, Acta Physico-Chimica Sinica 24 (7) (2008) 1185-1191 (DOI: 10.1016/S1872-1508(08)60053-4).
 10. M. Özcan, R. Solmaz, G. Kardaş, İ. Dehri, Adsorption properties of barbiturates as green corrosion inhibitors on mild steel in phosphoric acid, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 325 (1-2) (2008) 57–63 (DOI: 10.1016/j.colsurfa.2008.04.031).
 11. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, Electrochemical deposition and characterization of NiCu coatings as cathode materials for hydrogen evolution reaction, Electrochemistry Communications 10 (12) (2008) 1909–1911 (DOI: 10.1016/j.elecom.2008.10.011).
 12. R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical synthesis and characterization of poly-2-aminothiazole, Progress in Organic Coatings 64 (1) (2009) 81-88 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2008.07.010).
 13. H. Keles, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, İ. Dehri, Copper modified poly-6-amino-m-cresol (Poly-AmC/Cu) coating for mild steel protection, Surface and Coatings Technology 203 (10-11) (2009) 1469-1473 (DOI: 10.1016/j.surfcoat.2008.11.030).
 14. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, The stability of hydrogen evolution activity and corrosion behavior of NiCu coatings with long-term electrolysis in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 34 (5) (2009) 2089-2094 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.01.007).
 15. R. Solmaz, G. Kardaş, Electrochemical deposition and characterization of NiFe coatings as electrocatalytic materials for alkaline water electrolysis, Electrochim. Acta 54 (14) (2009) 3726-3734 (DOI: 10.1016/j.electacta.2009.01.064).
 16. R. Solmaz, A. Döner, İ. Şahin, A.O. Yüce, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, The stability of NiCoZn electrocatalyst for hydrogen evolution activity in alkaline solution during long-term electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 34 (19) (2009) 7910-7918 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2009.07.086).
 17. E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, Corrosion behaviour of polyrhodanine coated copper electrode in 0.1 M H2SO4 solution, Materials Chemistry and Physics 121 (1-2) (2010) 354-358 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.01.047).
 18. R. Solmaz, Investigation of the inhibition effect of 5-((E)-4-phenylbuta-1,3-dienylideneamino)-1,3,4-thiadiazole-2-thiol Schiff base on mild steel corrosion in hydrochloric acid, Corrosion Science 52 (2010) 3321-3330 (DOI: 10.1016/j.corsci.2010.06.001).
 19. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, Preparation, characterization and application of alkaline leached CuNiZn ternary coatings for long-term electrolysis in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy 35 (2010) 10045-10049 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2010.07.145).
 20. R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Adsorption and corrosion inhibition effect of 2-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl)phenol Schiff base on mild steel, Materials Chemistry and Physics 125 (3) (2011) 796-801 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.09.056).
 21. R. Solmaz, Electrochemical synthesis of poly-2-aminothiazole on mild steel surface and its corrosion inhibition performance, Progress in Organic Coatings 70 (2011) 122-126 (DOI: 10.1016/j.porgcoat.2010.11.003).
 22. R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in hydrochloric acid solution, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 47 (2) (2011) 264-271 (DOI: 10.1134/S2070205111020183).
 23. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, Enhancement of hydrogen evolution at cobalt–zinc deposited graphite electrode in alkaline solution, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (13) (2011) 7391-7397 (DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.03.083).
 24. A. Döner, R. Solmaz, M. Özcan, G. Kardaş, Experimental and theoretical studies of thiazoles as corrosion inhibitors for mild steel in sulphuric acid solution, Corrosion Science, 53 (9) (2011) 2902-2913 (DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.027).
 25. E. Telli, R. Solmaz, G. Kardaş, Electrocatalytic Oxidation of Methanol on PtNiZn Electrode in Alkaline Medium, Russian Journal of Electrochemistry, 47 (7) (2011) 811-818 (DOI: 10.1134/S1023193511070135).
 26. R. Solmaz, E. Altunbaş, A. Döner, G. Kardaş, The investigation of synergistic inhibition effect of rhodanine and iodide ion on the corrosion of copper in sulphuric acid solution, Corrosion Science 53 (10) (2011) 3231-3240 (DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.067).
 27. R. Solmaz, G. Kardaş, Fabrication and characterization of NiCoZn-M (M: Ag, Pd and Pt) electrocatalysts as cathode materials for electrochemical hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (19) (2011) 12079-12087 (DOI:10.1016/j.ijhydene.2011.06.101).
 28. B.D. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, Copper/polypyrrole multilayer coating for 7075 Aluminum Alloy Protection, Progress in Organic Coatings, 72 (4) (2011) 748– 754 (DOI:10.1016/j.porgcoat.2011.08.006).
 29. R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, Electrochemical preparation and characterization of nickel and zinc-modified poly-2-aminothiazole films on mild steel surface and their corrosion inhibition performance, Reactive and Functional Polymers, 71 (12) (2011) 1148-1154 (DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2011.09.002).
 30. A.O Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, Investigation of inhibition effect of Rhodanine-N-acetic acid on mild steel corrosion in HCl solution, Materials Chemistry and Physics, 131 (2012) 615-620 (DOI: 10.1016/j.matchemphys.2011.10.026).
 31. 3R. Solmaz, A. Gündoğdu, A. Döner, G. Kardaş, The Ni-deposited carbon felt as substrate for preparation of Pt-modified electrocatalysts: Application for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2012) 8917-8922 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.03.008).
 32. R. Solmaz, Electrochemical preparation, characterization and application of a novel cathode material, mild steel/Ni/NiZn-Pt, for alkaline water electrolysis, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, DOI: 10.1080/15567036.2010.545804.
 33. R. Solmaz, Electrochemical preparation and characterization of C/Ni-NiIr composite electrodes as novel cathode materials for alkaline water electrolysis, International Journal of Hydrogen Energy 38 (2013) 2251-2256 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.11.101).
 34. R. Solmaz, Investigation of methanol electrooxidation at Ir-modified C/Ni electrode in alkaline solution, Journal of Materials and Environmental Science, Journal of Materials and Environmental Science 5 (1) (2014) 43-48.
 35. R. Solmaz, Investigation of adsorption and corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanin, Corrosion Science 79 (2014) 169-176 (DOI: 10.1016/j.corsci.2013.11.001).
 36. R. Solmaz, Investigation of corrosion inhibition mechanism and stability of Vitamin B1 on mild steel in 0.5 M HCl solution, Corrosion Science 81 (2014) 75-84 (DOI: 10.1016/j.corsci.2013.12.006).
 37. Ali Döner, Ramazan Solmaz, Gülfeza Kardaş, Fabrication and characterization of alkaline leached CuZn/Cu electrode as anode material for direct methanol fuel cells, Energy, Accepted, 2015.
 38. A. Khadiri, R. Saddik, K. Bekkouche, A. Aouniti, B. Hammouti, N. Benchat, M. Bouachrine, R. Solmaz, Gravimetric, electrochemical and quantum chemical studies of some pyridazine derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in 1 M HCl solution, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Accepted, 2015.
B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. B.D. Mert, M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, Bazik ortamda nikel molibden kaplı pirinç elektrotta hidrojen gazı eldesi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 1 (2009) 49-58.
C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. G. Kardaş, R. Solmaz, N. Kurtoğlu, VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "VIII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Difenil tiyoürenin0,1 M HCl ortamında demirin korozyonuna etkisi", 611-618 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2002.

2. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "2-Mekaptotiazolün yumuşak çeliğin korozyonuna inhibitör etkisinin incelenmesi", 118-129 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006.

3. A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yumuşak çeliğin sülfürik asitteki korozyonuna 3-amino-1,2,4-triazol’un inhibitor etkisinin incelenmesi", 299-308 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006.

4. M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazici, M. Erbil, X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "X. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 1,1’-tiyokabonildiimidazol’ün inhibitor etkisinin incelenmesi", 439-446 pp., Adana, Türkiye, Kasım 2006.

5. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium konferansı dahilinde "Blacksea International Environmental Symposium Proceeding Book Volume II" bildiri kitapçığındaki "Electrochemical deposition, characterization and application of NiCo coatings as effective cathode materials for hydrogen production", 183-194 pp., Giresun, Türkiye, August 2008.

6. R. Solmaz, G. Kardaş, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium konferansı dahilinde "Blacksea International Environmental Symposium Proceeding Book, Volume II" bildiri kitapçığındaki "Hydrogen gas evolution at nickel coated 304 stainless steel, silver and brass electrodes in0.5 M H2SO4 solution", 206-213 pp., Giresun, Türkiye, August, 2008.

7. R. Solmaz, A. Döner, İ. Şahin, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, BIES’08-Blacksea International Environmental Symposium konferansı dahilinde "Blacksea International Environmental Symposium Proceeding Book, Volume II" bildiri kitapçığındaki "The use of Ni coatings for alkaline water electrolysis", 264-272 pp., Giresun, Türkiye, August 2008.

8. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nikel-kobalt kaplanmış bakırın1 M KOH çözeltisindeki korozyon dayanımının incelenmesi", 60-67 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008.

9. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "The investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 2-aminothiazole on mild steel surface in0.5 M HCl solution", 466-475 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008.

10. E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Polirodaninin bakir üzerine elektrokimyasal sentezi ve korozyon dayanımının incelenmesi", 606-613 pp., İzmir, Türkiye, Ekim 2008.

11. R. Solmaz, G. Kardaş, 215th ESC Meeting konferansı dahilinde "215th ESC Meeting Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Electrochemical deposition, characterization and application of NiCoZn coatings as cathode materials for hydrogen evolution reaction", - pp., San Francisco, USA, May 2009.

12. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi konferansı dahilinde "8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Adsorption and corrosion inhibitive properties of 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole on mild steel in sulphuric acid media", 65 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009.

13. E. Altunbaş, A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi konferansı dahilinde "8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Inhibition effect of 2-Thiouracil on the corrosion of copper in0.1 M H2SO4 Solution", 66 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2009.

14. A. Döner, R. Solmaz, G. Kardaş, XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Investigation of inhibitive effect of 2-thiobarbituric acid on corrosion of copper in sulphuric acid media", 436-442 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010.

15. R. Solmaz, A. Döner, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu konferansı dahilinde "XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "The investigation of corrosion behaviour of Cu/NiFeZn electrode that is used for hydrogen gas production by electrolysis", 315-319 pp., Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010.

16. R. Solmaz, A. Döner, A. Gündoğdu, N. Çağlayan, G. Kardaş, 9th International Electrochemistry Meeting dahilinde “9th International Electrochemistry Meeting “ bildiri kitapçığındaki “Preparation of platinum modified cathode materials for alkaline water electrolysis”, 298 pp., İzmir, Türkiye, 25-29 September 2011.

17. R. Solmaz, The European Corrosion Congress 2012 (EUROCORR2012), “Investigation of Thiadiazole Schiff Bases as Corrosion Inhibitors for Mild Steel: Electrochemical, Spectroscopic and Microscopic Techniques”, İstanbul, Türkiye, 9-13 September 2012.
D. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, IV. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "IV. Elektrokimya Günleri Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Aluminyumun klorürlü ortamlardaki elektrokimyasal davranışlarına tiyoürenin etkisi", 185-188 pp., Adana, Türkiye, Haziran 2003.

2. R. Solmaz, G. Kardaş, G. Kılınççeker, B. Yazıcı, M. Erbil, IV. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "IV. Elektrokimya Günleri Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Platin ve aluminyum katotda hidrojen eldesi", 212-215 pp., Adana, Türkiye, Haziran 2003.

3. R. Solmaz, G. Kardaş, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde "XVIII. Ulusal Kimya Kongresi Bildiri Özetleri" bildiri kitapçığındaki "Nikel kaplı pirinç elektrotta alkali ortamda hidrojen gazı eldesi", 612 pp., Kars, Türkiye, Temmuz 2004.

4. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, II. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu konferansı dahilinde "II. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nikel-çinko kaplı yumuşak çelik elektrotlarda alkali ortamda hidrojen gazı eldesi", 153-158 pp., Kayseri, Türkiye, Haziran 2005.

5. G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Elektroliz yöntemiyle hidrojen gazı eldesi", 262-265 pp., Mersin, Türkiye, Ekim 2005.

6. A.O. Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, 6. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "6. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna 2-tiyobarbitürik asitin inhibitor etkisinin incelenmesi", 53 pp., Eskişehir, Haziran 2005.

7. E. Demir, R. Solmaz, G. Kardaş, 6. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "6. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Metanol oksidasyonuna Ni, Pt, Pt/Ni, elektrotlarının katalitik etkisinin incelenmesi", 67 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005.

8. M.E. Mert, R. Solmaz, G. Kardaş, 6. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "6. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nikel kaplı gümüş elektrotta hidrojen gazı eldesi", 81 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005.

9. Ü. Türkmen, R. Solmaz, G. Kardaş, 6. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "6. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sodyum klorür çözeltisinde nikel kaplı yumuşak çelik elektrotta hidrojen gazı eldesi", 105 pp., Eskişehir, Türkiye, Haziran 2005.

10. B. Yazıcı, G. Kardaş, R. Solmaz, M. Erbil, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2006 konferansı dahilinde "VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2006" bildiri kitapçığındaki "Hidrojen gazı eldesinde elektrot ve elektrolitlerin etkisinin incelenmesi", 1-6 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2006.

11. M.E. Mert, G. Kardaş, R. Solmaz, B. Yazıcı, M. Erbil, VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2006 konferansı dahilinde "VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2006" bildiri kitapçığındaki "Nikel kaplı bakır elektrotta hidrojen gazı eldesi", 17-25 pp., Isparta, Türkiye, Mayıs 2006.

12.  R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, 7. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "7. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "YÇ/CoCoZn elektrotta hidrojen gazı çıkışının incelenmesi", 55 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006.

13. H. Keles, R. Solmaz, G. Kardaş, İ. Dehri, 7. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "7. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Elektokimyasal olarak bakır çöktürülmüş poly-6-amino-m-kresolün (poly-AmcCu) yumuşak çeliğin korozyon dayanımına etkisinin incelenmesi", 57 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006.

14. R. Solmaz, H. Keles, G. Kardaş, İ. Dehri, 7. Elektrokimya Günleri konferansı dahilinde "7. Elektrokimya Günleri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nikel kaplı yumuşak çelik elektrot üzerine poly-6-Aamino-m-kresol’ün (YÇ/Ni/Poly-Amc) elektokimyasal sentezi ve korozyon dayanımının incelenmesi", 73 pp., Ankara, Türkiye, Haziran 2006.

15. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, 21. Ulusal kimya Kongresi konferansı dahilinde "21. Ulusal kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Metanol elektrooksidasyonuna Cu ve Cu/NiCu elektrotlarının katalitik etkisinin incelenmesi", - pp., Malatya, Türkiye, Ağustos 2007.

16. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynakları sempozyumu konferansı dahilinde "IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji kaynakları sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "YÇ/Co ve YÇ/Co/CoZn elektrotlarının hidrojen gazı çıkışına katalitik etkisinin incelenmesi", 143-149 pp., Kayseri, Türkiye, Kasım 2007.

17. R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil, 7. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu konferansı dahilinde "7. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Elektroliz yöntemi ile hidrojen gazı eldesine Cu/NiCu elektrotunun katalitik etkisinin incelenmesi", 527-534 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2008.

18. R. Solmaz, G. Kardaş, Z. Zaimoğlu, B. Yazıcı, M. Erbil, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu konferansı dahilinde "VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Nikel çöktürülmüş karbon keçe elektrotun alkali ortamda hidrojen gazı çıkışına katalitik etkisinin incelenmesi", 535-541 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık 2008.

19. R. Solmaz, M. Keleş, G. Kardaş, II. Ulusal Anorganik Kimya Günleri konferansı dahilinde "II. Ulusal Anorganik Kimya Günleri" bildiri kitapçığındaki "Synthesis of 2-((5-mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylimino)methyl) phenol Schiff base and its inhibition effect on the corrosion behaviour of copper", 243 pp., Elazığ, Türkiye, Mayıs 2009.

20. A. Döner, E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, 24. Ulusal Kimya Kongresi konferansı dahilinde "24. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "NiCd Kaplı Grafit Elektrotta Hidrojen Gazı Çıkışının Araştırılması", - pp., Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010.

21. A. Döner, E. Telli, R. Solmaz, G. Kardaş, UTES’10 Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu dahilinde “UTES’10 Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Nikel Kaplı Grafit Elektrotun Metanol Oksidasyonuna Katalitik Etkisi”, 597-604 pp., Bursa, Türkiye, Aralık 2010.

22. A. Gündoğdu, N. Çağlayan, M. Toprak, R. Solmaz, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi dahilinde “25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi“bildiri kitapçığındaki “Platin Çöktürülmüş Karbon Keçede Elektrotta Alkali Ortamda Elektroliz Yöntemi ile Hidrojen Gazı Elde Edilmesi”, 49 pp., Erzurum, Türkiye, 27 Haziran-2 Temmuz 2011.

23. A. Gündoğdu, N. Çağlayan, R. Solmaz, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu dahilinde “VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu” bildiri kitapçığındaki “Elektroliz ile hidrojen gazı elde edilmesinde kullanılacak katalitik yüzeyli elektrot geliştirilmesi”, 483-487 pp., Kayseri, Türkiye, 21-22 Ekim 2011.

24. Selman Boylu, R. Solmaz, CuMo Çöktürülmüş Karbon Keçe Elektrotun Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gazı Üretimine Katalitik Etkisinin İncelenmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 42 pp., Konya, Türkiye, 16-19 Mayıs 2015.

25. Aleattin Çelik, R. Solmaz, Yumuşak Çeliğin Asidik Ortamdaki Korozyonuna 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’un İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 157 pp., Konya, Türkiye, 16-19 Mayıs 2015.

E26. Aleattin Çelik, Ramazan Solmaz, 5-Merkapto-1-Metiltetrazol’ün H2SO4 Çözeltisinde Yumuşak Çeliğin Yüzeyine Adsorpsiyonu ve İnhibitör Etkisinin Spektroskopik Teknikler ile İncelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015.

E27. Abdullah Salcı, Handan Yüksel, Ramazan Solmaz 2-(2-aminofenil) benzimidazol’ün HCl Çözeltisinde Yumuşak Çeliğin Yüzeyine Adsorpsiyonu ve İnhibitör Etkisinin İncelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015.

E28. Handan Yüksel, Abdullah Salcı, İbrahim Y. Erdoğan, Ramazan Solmaz, İndol-2-Karboksilik Asit’in HCl çözeltisinde demirin yüzeyine adsorpsiyonunun spektroskopik ve mikroskobik yöntemlerle incelenmesi, 14. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, 29-31 Mayıs 2015.
 
E. Araştırma Projeleri
 1. Hidrojen Gazı Eldesi İçin Katalitik Yüzeyli Elektrot Geliştirilmesi (106T542 No’lu TÜBİTAK Projesi). 
 2. Plazmonik Özellikleri Ayarlanabilir Üç Boyutlu Nanokubbelerin Hazırlanması ve Yüzeyde Zenginlestirilmiş Raman Saçılmasına Dayalı Biyoanalitik Uygulamaları (114Z414 No’lu TÜBİTAK Projesi).
 3. 215M021 No’lu TÜBİTAK Projesi. Yürütücü olarak çalışılmaktadır, (2015- ).
 4. 115M613 No’lu TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Yürütücü olarak çalışılmaktadır (2015- ).
F. Yayınlanmış Ders Notları
 1. Erbil M., Yazıcı B., Dehri İ., Kardaş G., Kılınççeker G., Tuken T., Keleş H., Solmaz R., Yalçınkaya S., Fizikokimya Deneyleri, Ç.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Notu, F.E.F 2001 – 5, Eylül 2006.
 2. Serindağ O., Dehri, İ., Yücebilgiç G., Solmaz R., Yalçınkaya S., Doğru B., Karadağ H., Genel Kimya Laboratuarı II Deneyleri, Ç.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Ders Notu, 2006.
G. Katıldığı Etkinlikler
 
 
H. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları
 1. Turkey Corrosion Association (Member Number: 234)
 2. Internatio​nal Associatio​n of Hydrogen Energy (IAHE) Young Scientists Division
 3. Internatio​nal Associatio​n of Hydrogen Energy (IAHE)