Hakkımızda

TANITIM & TARİHÇE

Bingöl Üniversitesi bünyesinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, kurulduktan sonra, kısa bir süre içinde birçok bölüm açarak, öğretim elemanı ihtiyacını hızla tamamlamaktadır. Fakültemizin kurucu dekanlığını Prof. Dr. Sait ÇELİK yerine getirmiştir. Fakültemizde, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Coğrafya, İstatistik, Aktüerya Bilimleri ,Sosyal Hizmetler Bölümleri  olmak üzere 16 bölüm bulunmaktadır. Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Hizmet bölümlerinde I. ve II. Öğretim öğrencileriyle eğitim-öğretime devam etmektedir. Fakültemiz, 3 Profesör, 10 Doçent, 31 Yardımcı Doçent, 77 Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 124 öğretim elemanıyla hizmet vermektedir.

MİSYON

Genelde; insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı bilen, insan haklarına ve ahlakî değerlere saygılı, sosyal ilişkiler yönü kuvvetli, demokratik ilkeleri benimsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında tarafsız değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık ile paylaşmayı kabul eden fertler yetiştirmektir. Özelde; Fen ve Sosyal Bilimler alanında, bilimin ilkelerini ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları tahlil etme gücüne sahip, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; eleştirebilen, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, sorgulayıcı, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmek; bilimsel araştırmalar, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetlerinde ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, bölge, ulus ve dünya insanlarının yararına çalışmaktır.