Matematik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Matematik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri için verilen Seminer II dersleri ilgili danışmanlarca aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Ziyattin TAŞ       20/05/2014     Saat 09:00

Serdal Poçan     20/05/2014     Saat 09:00

Harun BİÇER      21/05/2014     Saat 09:00

Emel BİÇER       22/05/2014     Saat 09:00

Zafer ŞİAR        22/05/2014     Saat 09:00