Türk Dili Ve Edebiyatı

2008 yılında Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, halen kuruluş aşamasındadır. Bölüm, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim/öğretim yılında almaya başlayacaktır. Eğitim/öğretim faaliyetlerini I. ve II. öğretim programlarını uygulayarak sürdürecek olan bölüm, her yıl ortalama 100 öğrenci almayı planlamaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümün akademik kadrosunda 5 Öğretim Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölümün amacı, başlangıcından günümüze Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini edebi, filolojik ve folklorik yönden değerlendirip bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki yeri ve önemini tespit etmek, öğrencilere bu bağlamda bilgi ve beceri kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okullarda ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca Kültür Bakanlığı’nda TRT’de basın-yayın organlarında, çeşitli bakanlıklarda, yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarında, arşivlerde görev alabilmektedir.