İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngilizce, günümüzün uluslararası dili hâline gelmiştir. Bu nedenle, İngilizce konuşabilmenin yanı sıra, dili şekillendiren çeşitli kültürleri de anlayabilen bir öğrenci profili oluşturmak Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Bu öğrenciler yalnızca Türkiye'yi uluslararası platformda daha etkili bir biçimde temsil etmekle kalmayıp, gelecek nesillere, kazanmış oldukları vasıfları da öğreteceklerdir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı; dünya üzerinde lisanı İngilizce olan ülkelerin kültürlerini gösterirken öğrencilerin İngiliz dili üzerine uzmanlaşmasını sağlamaktır. Öğrencilerimiz, edebiyat çalışmanın her güçlü modern toplum için şart olan eleştirel, analitik ve kültürlerarası iletişimi geliştirdiğini hemen öğrenirler.
Bingöl Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dilbilimi ABD ile birlikte doğuşundan günümüze dönemler halinde İngiliz Edebiyatı; İngiliz Romanı, İngiliz Şiiri, İngiliz tiyatrosu, Shakespeare, İngiliz Kültürü ve Tarihi gibi derslerin yanı sıra dil öğretimini hedef alan Dilbilim, İleri İngilizce Dilbilgisi ve İleri Sözcük Bilgisi gibi önemli dersleri içeren bir eğitim programı sunmaktadır. Bunların yanında İngiliz Edebiyatıyla bütünleşen Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Modern Amerikan Romanı ve Çok kültürcülük gibi uluslar arası kültüre hitap eden dersler de okutulmaktadır.
Bölümümüzde lisans düzeyinde Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim olmak üzere ikili öğretim yapılmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne, lisans seviyesinde Birinci Öğretimde 50, İkinci Öğretimde ise 50 öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenci alınmaktadır.