Fizik Bölümü

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2008 yılında kurulan Fizik Bölümü, kurulduğundan bu yana sürekli gelişmektedir. Bölümün akademik kadrosunda 1 Prof. Dr., 2 Doç.Dr, 1 Yrd. Doç. Dr. ve 1 Arş. Gör. bulunmaktadır. Fizik Bölümünde bulunan öğretim üyelerinin anabilim dalları; Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziğidir. 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında lisans öğretimine başlayan Fizik Bölümü, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında da Batman Üniversitesi Fizik Bölümü ile ortaklaşa Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında da Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını başlatmıştır.
Fizik bölümünün amacı ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimlerin Fizik alanında eleman yetiştirmek, evrensel boyutta bilgi ve becerilerle öğrencileri donatarak yeniliklere açık- sorunlara çözüm üreten-bilimsel yaklaşımlarla olayları değerlendiren aydın ve çağdaş bireyler yetiştirmektir. Fizik Bölümü, mezun olan öğrencilerin verilerin doğru analizini yaparak bunları sentezleyebilen ve bunlardan sonuç çıkararak ürünler ortaya koyan bireyler olarak yetiştirme hedefindedir.