Felsefe Bölümü

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2009 yılında kurulmuş olup akademik kadrosunda 4 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ve ÖYP kapsamında 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren 50 I. Öğretim, 50 II. Öğretim 3. sınıf, 50 I. Öğretim, 50 II. Öğretim 2. sınıf, 55 I. Öğretim, 55 II. Öğretim 1. sınıf olmak üzere toplam 310 öğrenci ile eğitim vermeye devam eden Felsefe Bölümü’nde Sistematik Felsefe ve Mantık, Bilim Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi ve Felsefe Tarihi olmak üzere 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Felsefe Bölümü olarak hedefimiz öğrencilere iyi bir felsefe tarihi bilgisi ve felsefî anlamda kavramsal alt yapı kazandırmak; gerek güncel gerekse teorik düzlemde var olan problemleri tespit edebilmelerini ve bu problemlere analitik, fenomenolojik, varoluşsal v.b. yönlerden yaklaşabilmelerini sağlamak ve felsefî bilginin yanında felsefe yapma becerisini kazandırmaktır.

Bölümümüzde okutulan zorunlu dersler arasında İlkçağ Felsefesi Tarihi, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Rönesans Felsefesi, 17. Yüzyıl Felsefesi, Çağdaş Felsefe, Felsefeye Giriş, Klasik Mantık, Modern Mantık, Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Din Felsefesi, İslam Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi gibi alan derslerinin yanı sıra, Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Bilgi Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi gibi yan alan dersleri de yer almaktadır.

Ayrıca öğrencilere 2. sınıftan itibaren seçmeli dersler aracılığıyla felsefî ilgi alanlarına yoğunlaşma olanağı da sunulmaktadır. Seçmeli dersler arasında Hermeneutik, Analitik Felsefe, Lengüistik Felsefe, Süreç Felsefesi, Dil Felsefesi, Postmodernizm, Zihin Felsefesi, Kötülük Problemi, Hukuk Felsefesi gibi dersler yer almaktadır.

Farabî ve Erasmus öğrenci değişim programları kapsamında bölümümüzdeki öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında eğitim alma olanakları da sağlanmaktadır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında bu programlar kapsamında 1 öğrenci Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne gönderilmiştir. Ayrıca yapılacak olan yeni anlaşmalar sayesinde öğrencilerimizin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alma olanaklarının arttırılması da hedeflenmektedir.

Felsefe Bölümü mezunları, en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji dersi aldıklarını belgelemeleri ve “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı başarı ile tamamlamaları durumunda orta dereceli okullarda “Felsefe Grubu Öğretmenliği” yapabilmektedirler. Bu nedenle Felsefe Bölümü müfredatı bu dersleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bunun dışında kurum ve kuruluşlarda halkla ilişkiler uzmanı olarak ya da eğitim kültür planlama, değerlendirmeyle ilgili bölümlerde çalışabilmektedirler. Düşünce üretebilen ve düşünceyi yazılı olarak aktarabilme yeteneğine sahip olan felsefe mezunları, yazar olarak basında da iş imkanı bulabilmektedirler. Buna ek olarak özel okul ve dersanelerde rehberlik sertifikası ile rehber öğretmen olarak çalışılabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversitelerde akademisyen olarak çalışma imkânı bulabilmektedirler.