Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü

             عربى 

         Kurmancî Zazakî        

Bölümümüzde, Arap Dili, Kürt Dili ve Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları mevcuttur. Ayrıca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Kürt Dili ve Edebiyatı’na lisans düzeyinde 40, Zaza Dili ve Edebiyatı‘na ise 30 öğrenci alarak eğitim-öğretim hayatına merhaba demiştir. Bölümümüzde iki öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bilindiği gibi Arapça, dünyanın en zengin dillerinden biri olup çok geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır.  Arap Dili ve Edebiyatı bölümü lisans programının amacı Arap dil, edebiyat ve kültürünü inceleyerek, Arap dünyasının tarih, kültür ve edebî birikimi hakkında bilgi edinmektir. Ayrıca Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edip, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bölüm mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Tercüme Büroları, Arşivler, Kütüphaneler, Üniversiteler, TV Kanalları, Özel Şirketler, Dil Kursları gibi kamusal ve özel alanlarda rahat bir şekilde iş bulabilmektedirler.

Kürtçe dil olarak geniş bir coğrafyada kullanılmakta olup bu dilde yazıp okuyan insanlara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Lisans düzeyinde eğitim alan Kürt Dili ve Edebiyatı mezunu öğrencilerimiz, pedagojik formasyon aldıklarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev alabileceklerdir. Bunun dışında mahkemelerde resmi tercüman olabilecekleri gibi, üniversiteler, TV Kanalları, özel şirketler, dil kursları ve tercüme büroları gibi kamusal ve özel alanlarda rahat bir şekilde iş imkânına sahip olabileceklerdir.

Bilindiği gibi Zazaca, UNESCO tarafından koruma altına alınmış olup, yakın bir gelecekte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan diller arasında yer almaktadır. Geniş bir halk kitlesi tarafından konuşulan Zazaca, Mezopotamya bölgesinin en eski dillerinden biri olarak kabul edilmektedir. Üniversitemizde açılan lisans programı Zazacayı akıcı bir şeklide konuşup yazabilen, Zaza dili edebiyatına vâkıf, klasik ve modern eserler hakkında araştırmalar yapabilecek derecede bilgili öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Mezunlarımız kamusal ve özel alanlarda rahat bir şekilde iş imkânına sahip olabileceklerdir.