Bilgi Edinme

24.10.2003 Tarih ve 25269 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakki Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kurumumuza başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararına sunmak amacıyla Üniversitemizce bilgi edinme bölümü oluşturulmuştur.

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Başvuru Şekilleri

Bilgi edinme hakki kanunu çerçevesindeki başvurular kamu kurumlarına dört şekilde yapılabilir.

  1. Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe,
  2. Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe,
  3. E-mail,
  4. Faks İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 is günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kurulusu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 is günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 is günü bitiminden önce bildirilir.

Formlar

Kanun ve Yönetmelikler

Yazılı Başvuru Formu (Gerçek Kişiler için)

Yazılı Başvuru Formu (Tüzel Kişiler için)